Kollektiv Ulykkesforsikring

Med en heltidssulykkesforsikring er du sikret, hvis du kommer ud for en ulykke, ligegyldigt om ulykken sker i arbejdstiden eller i fritiden.

Forsikringen dækker i hele verden og kan tegnes, uden at du behøver at afgive helbredsoplysninger. Lederne Virksoms Kollektive Ulykkesforsikring inkluderer Strakserstatning og udbydes i samarbejde med CO'WIN/Gjensidige til en meget konkurrencedygtig pris.

Dine fordele:

 • Dækker i hele verden - både i arbejds- og fritiden
 • Tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger
 • Inklusiv Strakserstatning

Hjælp til dig

bestil forsikring

Du kan forsikre både dig selv og din familie med det samme, når du logger ind og følger vejledningen.

vil du anmelde en skade?

Er skaden sket, kan du her finde den rette skadesanmeldelse, som du skal sende til os.

Pris

Prisen inkluderer Strakserstatning. Med Strakserstatning får du et engangsbeløb på 5.500 kroner ved brud på eksempelvis skulder, albue eller håndled – uden at der er krav om varigt mén.

Med Lederne Virksoms Kollektive Ulykkesforsikring sparer du typisk 50 procent på prisen sammenlignet med en privattegnet ulykkesforsikring (gælder for en person som er fyldt 35 år).  

*Énhedspræmie uanset antallet af børn.

Præmierne indeksreguleres ikke.

Læs mere om Lederne Virksoms kollektive ulykkesforsikring

Hvad dækker forsikringen

Dækninger ved invaliditet, tandskade, dødsfald og Strakserstatning.

1. Invaliditetsdækning – 545.000 kroner Invaliditetsdækningen giver dig en kontant udbetaling fra forsikringen, hvis du får et varigt mén på minimum fem procent efter en ulykke. Erstatningen udbetales direkte til dig og er indkomstskattefri. Har du f.eks. fået et varigt mén på 25 procent, vil erstatningen udgøre 25 procent af 545.000 kroner = 136.250 kroner.
Er dit varige mèn over 30%, fordobles erstatningen. Derfor kan du faktisk få helt op til 1.090.000 kr. 

2. Tandskadedækning – 1 optimal behandling (efter regning) Tandskadedækningen erstatter rimelige og nødvendige udgifter, hvis du får beskadiget dine tænder efter en ulykke. Erstatningen sker direkte til behandlende tandlæge. Tyggeskader dækkes også, hvis skade skyldes et påviseligt fremmedlegeme i maden.

3. Dødsfaldsdækning – 110.000 kroner Dør du pga. en ulykke vil dødsfaldsdækningen udbetale 110.000 kroner til dine nærmeste pårørende (ved børns dødsfald som følge af ulykke udbetales 15.000 kroner). Erstatningen er indkomstskattefri.

4. Strakserstatning
Hvis et ulykkestilfælde medfører en fraktur på arme, ben eller ryg, udbetales 5.500 kroner.

Følgende brud berettiger til udbetaling:

 • Brud på skulder
 • Brud på overarm
 • Brud på albue
 • Brud på underarm
 • Brud på håndled
 • Brud på mellemhånd   
 • Brud på ryggen
 • Brud på bækken
 • Brud på hofte
 • Brud på lårben
 • Brud på knæ
 • Fuldstændigt overrevet korsbånd
 • Totalt overrevet achillessene
 • Brud på underben
 • Brud på ankel
 • Brud i fod (ikke tæer)

   

Diagnosen skal stilles af en læge, og bruddet skal være verificeret ved røntgen.
Hvis ulykkestilfældet efterfølgende medfører udbetaling af méngradserstatning eller dødfaldserstatning, fratrækkes den udbetalte Strakserstatning.

Bestil

Du skal være medlem af Lederne A-kasse eller organisation for at kunne tegne Lederne Virksoms Kollektive Ulykkesforsikring. Samtidig skal du være bosiddende i Danmark eller Grønland (eksklusiv Færøerne) og være over 18 år.

Du kan forsikre dig selv, din ægtefælle/samlever og/eller dine børn.

Du bestiller Lederne Virksoms Kollektive Ulykkesforsikring ved at logge ind her på siden og følge fremgangsmåden under Bestil Ulykkesforsikring.

Bestil ulykkesforsikring

Anmeld skade

For at få udbetaling fra Lederne Virksoms Kollektive Ulykkesforsikring, skal du udfylde og indsende en skadesanmeldelse. Vælg den anmeldelse, der dækker din ulykke. Husk at påføre policenummer. Alle medlemmer af Lederne har policenummer 6763625.

Hvis forsikringssummen i tilfælde af død skal udbetales til andre end afdødes nærmeste pårørende, skal der udfyldes en begunstigelseserklæring. Nærmeste pårørende defineres som afdødes ægtefælle/samlever, subsidiært til afdødes livsarvinger og mest subsidiært til afdødes øvrige arvinger.  

Tandskade (pdf)

Mén efter ulykke (pdf)

Dødsfald (pdf)

 

Skadesanmeldelsen sendes til:
CO'WINS
Bag Haverne 20
4600 Køge 

Eller

lederne@cowins.dk

Hent begunstigelseserklæring (pdf)

Ændringer til din forsikring

Har du ændringer til din forsikring, eller ønsker du at opsige den, skal du henvende dig skriftligt til CO'WINS.

Foretag ændringer eller opsig din ulykkesforsikring

Forsikringen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage til udløb af en kalendermåned. Det betyder, at hvis du for eksempel opsiger din forsikring pr. 20. februar vil den ophøre pr. 31. marts.

Du skal være opmærksom på, at din forsikring automatisk ophører, hvis du ikke længere er medlem af Lederne Virksom, Lederne Pro, Lederne eller Lederne A-kasse.

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på spørgsmål angående tegning, præmie, dækning, ændringer og ophør af Lederne Virksoms Kollektive Ulykkesforsikring.

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om Lederne Virksoms Kollektive Ulykkesforsikring (pdf)

 

Forsikringsbetingelser

Det er væsentligt for dig at vide præcis, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser forsikringsbetingelserne igennem. 

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål til Ledernes Kollektive Ulykkesforsikring, kan du kontakte Lederne Virksom på telefon 3283 3644.

Spørgsmål angående udbetaling rettes til CO'WINS lederne@cowins.dk