Juridisk rådgivning til selvstændige

Vi hjælper dig med alle de spørgsmål og udfordringer, du møder som ejer af din egen virksomhed.

Du har flere forskellige muligheder for at komme i kontakt med vores advokater og juridiske rådgivere. Det kan du læse mere om her nedenfor, hvor du også finder information om, hvordan og indenfor hvilke rammer, vi kan rådgive dig.

Se mere om Virksoms juridiske rådgivning

Det siger vores medlemmer

Kompetent rådgivning og god pris. Jeg føler tryghed i at kunne henvende mig til jer med spørgsmål, og det bliver taget godt imod hver gang.
Simon C. M. Hermansen, Digital Marketing Consultant
I gjorde ikke noget forkert :-). Rådgivning i øjenhøjde og klar i mælet.
Jimmy Donbæk Jensen, Landinspektør
Gode muligheder for at få hjælp til en nystartet virksomhed. Der er kompetente folk at snakke med.
Lars Olafsson, Co-Founding Partner

Sådan får du hjælp

Juridisk hotline

Kontakt vores juridiske hotline, når du har spørgsmål af juridisk karakter vedrørende din virksomhed. Vores jurister kan rådgive dig om det meste af den del af juraen, der har med din virksomhed at gøre. Vi står klar til at svare på dine spørgsmål, når du har behov for det.

Ring til Virksoms erhvervsjuridiske hotline på telefon: 32 83 01 10
- vi sidder klar til at hjælpe hver dag kl. 8-17 (fredag kl. 8-16).

Personalejuridisk hotline

Kontakt vores personalejuridiske hotline, når du har personalemæssige spørgsmål af juridisk karakter. Vores jurister kan rådgive dig om, hvad der gælder før, under og efter ansættelsen af dine medarbejdere, og vi står klar til at svare på dine spørgsmål, når du har behov for det.

Ring til Virksoms personalejuridiske hotline på telefon: 32 83 01 10

- vi sidder klar til at hjælpe hver dag kl. 8-17 (fredag kl. 8-16).

Mød de juridiske rådgivere

Vores juridiske rådgivere i Virksom har flere års erfaring som sparringspartnere for selvstændige og mikrovirksomheder. Rådgiverne får løbende efteruddannelse i forhold til de relevante områder og er omfattet af en ansvarsforsikring. Her kan du møde dem:

 

Michel Simon Rasmussen

Michel er advokat hos Virksom, og han yder rådgivning inden for virksomhedsjura og personalejura.

Michel har stor erfaring med rådgivning inden for ansættelsesretten på såvel arbejdsgiversiden som arbejdstagersiden. Han har tillige bred erfaring inden for virksomhedsjuraen – hvor han i flere år har rådgivet alt fra små erhvervsdrivende virksomheder til internationale koncerner. 

 

Lars Hurup Felby

Lars er advokat hos Virksom, og han yder rådgivning inden for virksomhedsjura og personalejura.

Lars har stor erfaring med generel rådgivning inden for virksomhedsjuraen og har i mange år repræsenteret små og mellemstore erhvervsdrivende virksomheder i alt fra kontraktindgåelse, ejerforhold og tvistløsning. Han har tillige en bred erfaring inden for ansættelsesretten på arbejdsgiversiden. Lars har en baggrund i advokatbranchen

 

Casper Bernekilde

Casper er uddannet erhvervsjurist fra CBS og yder rådgivning inden for virksomhedsjura og personalejura.

Casper er juridisk konsulent hos Virksom og har erfaring med ansættelsesretlig rådgivning både på arbejdstager- og på arbejdsgiversiden. Han yder endvidere rådgivning til erhvervsdrivende, som har selvstændig virksomhed, om eksempelvis kontraktretlige forhold, bl.a. ved indgåelse af ejeraftaler, samarbejdsaftaler og konsulentaftaler.

 

Ane Buch Poulsen

Ane er advokat hos Virksom, og hun yder rådgivning inden for virksomhedsjura og personalejura.

Hun har stor erfaring indenfor ansættelsesretlig rådgivning og har i mange år rådgivet om personalejura. Hun yder endvidere rådgivning til erhvervsdrivende, som har selvstændig virksomhed eksempelvis kontraktretlige forhold; indgåelse af ejer-, konsulent- og samarbejdsaftaler samt erhvervsretlige problemstillinger i øvrigt.

 

Luise Mai Bøgestad

Luise er advokat hos Virksom, og hun yder rådgivning inden for virksomhedsjura og personalejura.

Hun har bred erfaring med rådgivning om erhvervsretlige problemstillinger, alt fra små til store virksomheder – eksempelvis kontraktindgåelse, NDA’er, samarbejdsaftaler og tvistløsning både mellem erhvervsdrivende og i forbrugerforhold. Endvidere har hun erfaring inden for ansættelsesretten med rådgivning på arbejdsgiversiden. Luise har en baggrund fra såvel mellemstore som større virksomheder og fra arbejdsgiverforening.

 

Sara Egelund Nelveg-Kristensen

Sara er jurist hos Virksom, og hun yder rådgivning inden for virksomhedsjura og personalejura.

Hun har stor erfaring indenfor ansættelsesretlig rådgivning og har i mange år rådgivet om personalejura. Hun yder endvidere rådgivning til erhvervsdrivende, som har selvstændig virksomhed eksempelvis kontraktretlige forhold; indgåelse af ejer-, konsulent- og samarbejdsaftaler samt erhvervsretlige problemstillinger i øvrigt.

Om vores rådgivning

Forskel på rådgivning og vejledning

Rådgivning

På udvalgte områder giver vi rådgivning, hvilket betyder, at vi kan give dig et konkret og endeligt svar på dine spørgsmål, idet Virksoms jurister er eksperter i disse områder. Det betyder, at du kan spare udgifter til en advokat på alle disse områder. Nedenfor under ”Hvad er inkluderet i kontingentet?” kan du se, hvilke forhold vi rådgiver om, og hvilke forhold vi kun vejleder om, og du kan også se det under de enkelte emneområder her på hjemmesiden. Virksoms rådgivning bliver varetaget af Virksoms egne advokater og juridiske konsulenter, som alle er omfattet af vores ansvarsforsikring.

Vejledning
På mange områder giver vi juridisk vejledning, hvilket betyder, at vi kan give dig gode råd og inspiration i forhold til, om du er på rette spor. Inden for disse områder er Virksoms jurister ikke eksperter, og kan derfor ikke give dig et endeligt svar. Men hos os kan du få et bedre videngrundlag, inden du indhenter supplerende hjælp fra en ekstern advokat.

Hvad er inkluderet i kontingentet?

1. Dine vilkår –Erhvervsjuridiske forhold som du er part i
Vi tilbyder rådgivning om de fleste forhold vedrørende: 
 •  Ejeraftaler
 • Konsulentaftaler 
 • Aktieoptionsaftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Aktieoverdragelsesaftaler 
 • Handelsagentaftaler  
 • Interessentskabskontrakter. 


2. Dine vilkår – Dit eget ansættelsesforhold

Vi tilbyder derudover rådgivning om dit eget ansættelsesforhold, særligt i forhold til:

 • Din ansættelseskontrakt 
 • Sygdom
 • Barsel
 • Ferie 
 • Opsigelse

Vedrørende disse forhold skal du -  ligesom ved de andre forhold vi rådgiver om - være opmærksom på, at vi ikke kan repræsentere dig, når du er Virksom-medlem, hvilket betyder, at vi ikke kan stå for kommunikation eller forhandling med din modpart eller føre en retssag for dig.


3. Virksomhedsjura - erhvervsjuridiske forhold som din virksomhed er part i

Vi tilbyder rådgivning om de fleste forhold indenfor:

 • Inkasso
 • Aftaleindgåelse (aftaleloven og købeloven)
 • Markedsføringsloven 
 • Vedtægter 
 • Køb og salg af varer 
 • Eneforhandleraftaler 
 • Aspekter ved afvikling og konkurs af din virksomhed. 
 • Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Vi tilbyder vejledning om forhold inden for følgende områder vedrørende:

 • Selskabskonstruktioner
 • Stiftelse
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Leverandøraftaler 
 • Bestyrelsesarbejde 
 • Due diligence ved virksomhedskøb 
 • Omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS 
 • Erstatnings- og produktansvar 
 • E-handel 
 • Kreditkøb
 • Lejeregulering efter erhvervslejelovens §§ 13 & 14


4. Personalejura – forhold vedrørende dine ansatte

Vi tilbyder overordnet set rådgivning om forhold inden for personalejuraen, når der er tale om funktionærer, og vejledning når der er tale om ikke-funktionærer.
 
Nærmere bestemt tilbyder vi rådgivning vedrørende dine funktionæransatte medarbejdere omkring:

 • Ansættelseskontrakter 
 • Opsigelse
 • Ferie
 • Konkurrence- og kundeklausuler 
 • Løn 
 • Sygdom
 • Barsel 
 • Pension
 • Personalehåndbøger.

Vi tilbyder vejledning om:

 • Forhold vedrørende ikke-funktionærforhold: 
 • Særlige ansættelsesforhold (elever, medarbejdende ægtefæller, ulønnet arbejdskraft (praktikanter) og studentermedhjælpere) 
 • Ansættelsesforhold (herunder funktionærer), der er omfattet af overenskomst
 • Arbejdsmiljø 
 • Arbejdsskader.


Afgrænsninger og samarbejdspartner

Vi vil altid forsøge at hjælpe dig bedst og mest muligt inden for disse rammer, og når vi kommer til kort, har vi mulighed for at henvise dig til vores samarbejdspartner Bech-Bruun på attraktive vilkår.

Handler din forespørgsel om forhold, som ligger uden for vores rådgivnings- eller vejledningsområder, eller ønsker du nogen til at stå for kommunikation eller forhandling med din modpart, eller ønsker du nogen til at føre en retssag for dig, kan vi desværre ikke hjælpe dig med den konkrete sag. Til gengæld kan vi henvise dig til vores samarbejdspartner. Skatteretlige forhold ligger eksempelvis uden for vores rådgivnings- eller vejledningsområder.

Idet Virksom har en række medlemmer, som driver forretning sammen med – eller indgår samarbejder med – andre Virksom medlemmer, kan der opstå situationer, hvor vi kan være inhabile, hvis jeres (kommende) medejer eller samarbejdspartner er medlem hos Virksom. Da Virksom også er en del af Ledernes Hovedorganisation, kan der også opstå situationer, hvor vi kan være inhabile, hvis jeres (kommende) ansatte, medejer eller samarbejdspartner, er medlem hos en af vores søsterorganisationer, Lederne eller PRO. Derfor foretager vi et konkret konflikttjek i alle tilfælde af rådgivning eller vejledning vedrørende en konkret virksomhed eller person.

Hvis der foreligger en interessekonflikt må vi hverken rådgive eller vejlede dig, men til gengæld kan vi henvise dig til vores samarbejdspartner. 
Når/hvis du får behov for en ekstern advokat, har vi mulighed for at henvise dig til vores samarbejdspartner advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor du kan få hjælp på fordelagtige vilkår.

Se mere om vores samarbejdspartner  

Vi rådgiver og vejleder kun i forhold til dansk ret og forhold under dansk jurisdiktion. Dette betyder, at vi ikke kan rådgive eller vejlede om forhold, som vedrører udenlandsk ret. I disse tilfælde skal du som regel søge rådgivning hos en advokat fra det pågældende land.

Skriv til os

Har du ikke mulighed for at ringe, eller vil du hellere skrive til os, kan du også det. Når du bruger vores kontaktformular, vender vi tilbage til dig inden for 24 timer på hverdage. Du skal logge ind med NemID eller Personligt Login.

Kontakt juristerne