Aftaleindgåelse

Som selvstændig skal du ofte indgå aftaler med blandt andet kunder og leverandører. Vi guider dig gennem reglerne for indgåelse af aftaler her på siden. Du får også en tjekliste, som du kan bruge, når du indgår aftaler.
 

Hvilke regler gælder for aftaleindgåelse?

Som hovedregel har vi aftalefrihed i Danmark. Det vil sige, at der normalt ikke gælder særlige krav til aftalens form eller indhold. Der findes dog en række undtagelser inden for forbrugerret, ansættelsesaftaler og handelsagentaftaler, som du bør være opmærksom på.
 

Der er også andre aftaler der ifølge lovgivning eller praksis skal indgås skriftligt. Det gælder blandt andet for leje- og låneaftaler. Aftaleloven opsætter nogle hovedregler, som gælder hvis du ikke specifikt har aftalt andet end disse regler. Aftaleloven regulerer blandt andet, hvornår en aftale skal anses for at være bindende. Det er derfor en god idé at lære aftalelovens hovedregler at kende. Du kan du finde reglerne nedenfor.  

Skal du indgå en aftale?

Få Lederne Virksoms tjekliste til aftaleindgåelse, så du er bedst muligt stillet, når du skal indgå en aftale.

Hvad skal du vide om aftaleindgåelse

Mundtlige aftaler

Mundtlige aftaler er bindende, medmindre du er inden for et særligt aftaleområde, hvor der gælder formkrav. En mundtlig aftale er dog svær at bevise, hvis du og din aftalepart senere bliver uenige om de nærmere vilkår for aftalen. Du bør derfor altid sikre dig bevis for aftalen ved at sende din aftalepart en bekræftelse på aftalen. Generelt anbefaler vi, at du har alle dine aftaler på skrift.

Er underskrift nødvendig?

Aftaler behøver ikke at blive underskrevet, men det er en god idé. Aftaler kan eksempelvis indgås via e-mail, men underskriften er ofte det bedste bevis for, at den anden part faktisk har læst og accepteret vilkårene i aftalen. Den kan også være nødvendig for at andre (for eksempel din bank) opfatter aftalen som indgået.

Tilbud er bindende

Når du afgiver et tilbud, er du ifølge Aftaleloven bundet af dette. Det vil sige, at du skal opfylde tilbuddet, hvis den anden part accepterer det. Du skal derfor tænke grundigt over indholdet af dit tilbud, og det er en fordel at få så mange vilkår som muligt med i tilbuddet. Du skal som minimum give en beskrivelse af den ydelse, du tilbyder, en pris og et leveringstidspunkt. Det er også en god ide at inkludere andre forhold, du vil have med i den endelige aftale. Et eksempel kunne være, hvis du vil begrænse dit ansvar for forsinkelser. Se også Lederne Virksoms tjekliste ved aftaleindgåelse – du finder den her på siden.

Du er bundet af tilbuddet, indtil den anden part afslår det, eller hvis parten ikke accepterer det "inden rimelig tid". Hvis du vil begrænse det tidsrum, du er bundet af tilbuddet, kan du indsætte en acceptfrist. Dette kan være en god idé for på bedste vis at kunne sikre dine muligheder for at planlægge virksomhedens opgaver. Mundtlige tilbud skal altid accepteres straks, ellers bortfalder de.

Hvis du ikke ønsker at afgive et bindende tilbud, kan du i stedet give eksempelvis et prisoverslag. Du skal her gøre udtrykkeligt opmærksom på, at overslaget ikke er bindende. Har du særlige forbehold (for eksempel om en vare kan skaffes hjem til den forudsatte pris), skal du gøre opmærksom på dette.

Aftalen gælder efter accept

Når du som tilbudsgiver har modtaget en accept, er aftalen endeligt indgået. Accepten kan være mundtlig, men det er vigtigt at sikre sig en skriftlig bekræftelse. Man behøver herefter ikke at skrive en egentlig formel aftale; aftalens indhold består af det oprindelige tilbud, sammenholdt med accepten. Hvis du eller den anden part ønsker, at jeres sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser skal gælde, er der særlige krav til vedtagelsen af disse.

Det er en betingelse, at accepten er rettidig. Det vil sige, at den kommer frem til dig, inden acceptfristens udløb eller inden rimelig tid, hvis der ikke er en fastsat frist. Det er også en betingelse, at accepten er "overensstemmende", hvilket vil sige, at accepten skal passe med indholdet af tilbuddet. Hvis en accept er fulgt med vilkår om, at ydelsen, prisen eller andre væsentlige vilkår skal være anderledes end angivet i tilbuddet, er du som tilbudsgiver ikke bundet – men du kan naturligvis vælge at acceptere de anderledes vilkår.

Hvis du som aftalepart ikke anser dig bundet af den anden parts accept, skal du altid meddele dette skriftligt, da du ellers risikerer at blive bundet af aftalen.

Du kan ikke fortryde aftaler

Du kan ikke fortryde et retligt bindende løfte. Du kan derfor ikke annullere en aftale. Både et tilbud og en accept indeholder et løfte, og du kan derfor heller ikke ifølge loven fortryde disse, når din aftalepart først har fået besked om løftet. Hvis du i din virksomhed skal handle med forbrugere, findes der imidlertid en lang række særregler, som du bør sætte dig ind i.

Læs mere om salg og markedsføring

Det er muligt at aftale andre regler

Det er muligt at aftale andre regler for aftaleindgåelse. Aftalelovens regler om aftalens indgåelse bruges kun, hvis du og din aftalepart ikke har aftalt andet. Hvis I for eksempel i en rammeaftale har aftalt, at alle ordrer skal være skriftlige og bekræftes inden fem dage, skal disse betingelser være opfyldt, for at der er indgået en bindende aftale for hver ordre.


Vigtige aftaletyper for dig

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange kræfter der løbende skal bruges på aftaleindgåelse. Du kan med fordel starte med at overveje, hvilken type aftale der er vigtig for din virksomhed, og prøve at definere de områder i aftalen, hvor din virksomhed er sårbar.

Arbejder du eksempelvis alene som konsulent for én stor kunde, skal du sikre dig bedst muligt i tilfælde af, at du bliver forsinket som følge af egen sygdom. Dernæst skal du undersøge, om der gælder særlige lovregler, der har indflydelse på den ydelse, du leverer eller for de vilkår, der skal gælde i aftalen. Endelig bør du beslutte, hvordan du vil styre aftaleindgåelsen. Om du eksempelvis vil lave en standardtekst til dine tilbud, og om det er praktisk for dig at få udarbejdet et sæt almindelige salgs -og leveringsbetingelser.

Du kan finde Lederne Virksoms skabeloner til en lang række aftaler i vores værktøjskasse - lige til at udfylde og bruge i din virksomhed.


Gå til værkstøjskassen (husk login)

Tjekliste til dine aftaler

Selvom der ikke er formkrav til aftaler, er der mange forhold, som du skal huske at tage højde for i en skriftlig aftale. Vi har samlet de vigtigste punkter i Lederne Virksoms tjekliste ved aftaleindgåelse, hvor du kan hente inspiration.

Hent tjeklisten her

Få ekspertrådgivning

Gode råd er ikke dyre i Lederne Virksom – få gratis rådgivning og hurtig respons fra vores juridiske eksperter, vi svarer inden for 24 timer på hverdage.

Juridisk værktøjskasse

Brug Lederne Virksoms juridiske værktøjskasse, når du skal have udarbejdet centrale dokumenter i din virksomhed.

Her finder du skabeloner til det vigtigste - lige til at downloade og bruge for dig.

Opdateret: 24.06.2022