Erhvervslejeret

Inden du indgår aftale om leje af kontorlokaler, parkeringspladser, lager mv. til din virksomhed, er det vigtigt, at du indledningsvis er klar over, om aftalen rettelig falder ind under erhvervslejeloven.

Hvorfor er det vigtigt?

Som hovedregel har vi aftalefrihed i Danmark, derfor gælder der normalt ikke særlige krav til form eller indhold på en lejekontrakt for inventar, biler, kopimaskiner, parkeringspladser, boder mv.

Hvis din aftale falder ind under erhvervslejeloven (det kan fx være hvis der er tale om lager, kontorlokaler, butikker eller garager), gælder der dog særlige regler. Det drejer sig fx om opsigelse, der er omfattet af helt formelle betingelser, ligegyldig hvad der ellers står i din lejekontrakt.

Derudover er Erhvervslejeloven som udgangspunkt opbygget med de elementer, der ofte indgår i en lejekontrakt. Er der mangler i din kontrakt, træder erhvervslejeloven i stedet for, eller går ind og supplerer den egentlige kontrakt. Det betyder, at der kan gælde regler for jeres aftale, du ikke nødvendigvis har drøftet med udlejer eller fremgår af kontrakten.

En del af de regler, der er i Erhvervslejeloven, kan fraviges eller ændres efter aftale. Og mange gange ses der også afvigelser til de bestemmelser, der ikke kan fraviges og som dermed er ugyldige. Det kan derfor være svært at overskue, hvad der gælder for lejeforholdet.

Vi anbefaler altid, at du får gennemgået din lejekontrakt af en af vores konsulenter, inden du underskriver den.