Konsulentaftale

Inden du går i gang med at udarbejde en konsulentaftale, skal du og din samarbejdspartner blandt andet have afklaret, hvorvidt der er tale om en egentlig konsulent, altså en selvstændig erhvervsdrivende, eller om der er tale om et ansættelsesforhold.
 

Hvad er en konsulentaftale?

En konsulentaftale indgås mellem en virksomhed, der stiller en opgave, og en konsulent, der udfører den pågældende opgave. Formålet med aftalen er, at begge parter får forventningsafstemt alle relevante forhold ved det kommende samarbejde i en skriftlig aftale. 
 
Her på siden og i nedenstående video kan du få mere at vide om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af en konsulentaftale. Du har også mulighed for at downloade Lederne Virksoms skabelon til aftalen.

Skabeloner til dig

Lønsikring | Lederne PRO

Få juristernes anbefalinger til konsulentaftalen

Som medlem af Lederne Virksom har du adgang til vores juridiske værktøjskasse, der indeholder skabeloner til vigtige dokumenter og aftaler. Den indeholder blandt andet en skabelon til konsulentaftalen inklusiv kommentarer og anbefalinger fra vores jurister. Konsulentaftalen findes også i en engelsksproget version.

For at få adgang til værktøjskassens skabeloner, skal du logge ind med dit NemID. Du kan også kontakte os for konkret, juridisk rådgivning.

Hænder skriver på computer | Lederne

Hent en gratis skabelon til din konsulentaftale

Skal du udarbejde en konsulentaftale? Så har vores jurister lavet en skabelon med de mest almindelige og relevante bestemmelser, som du bør overveje, når du udarbejder aftalen. Skabelonen er et godt udgangspunkt, når du selv skal lave en aftale.

Hent skabelonen og find mere inspirationtil, hvad du skal have med i din konsulentaftale her på siden.

Fortæl mig mere

Konsulent eller ansat?

Det kan have store økonomiske konsekvenser for både konsulenten og virksomheden, hvis ”konsulenten” eksempelvis af SKAT bliver anset for reelt at være en ansat medarbejder.

Hvilken betydning har det for konsulenten?

 

 • Skatteretligt kan det for konsulenten betyde, at han/hun efterfølgende skal betale arbejdsmarkedsbidrag og A-skatter af hele det beløb, som vedkommende allerede har tjent i sin virksomhed det år. Det betyder helt konkret, at indtjeningen kan ende med at blive dobbeltbeskattet.  

Hvilken betydning har det for virksomheden?

 

 • Skatteretligt kan det for virksomheden betyde, at man skulle have inkluderet arbejdsmarkedsbidrag og A-skatter, og at virksomheden efterfølgende skal betale disse beløb af egen kasse.
 • Ansættelsesretligt kan det have den betydning for virksomheden, at konsulenten bliver omfattet af for eksempel funktionærloven og ferieloven med dertil hørende ret til opsigelsesvarsel, løn under sygdom og barsel, ret til feriegodtgørelse, samt at en eventuel konkurrence- eller kundeklausul kan blive ugyldig.

  
Er du i tvivl? Så hjælper vi gerne med en vurdering af, hvorvidt der er tale om en konsulentaftale eller et ansættelsesforhold. 

Hvis der reelt er tale om et ansættelsesforhold, er det mest hensigtsmæssigt at regulere jeres samarbejde i en ansættelseskontrakt. 

Du kan læse mere om ansættelsesaftaler her

Hvis der er tale om et konsulentforhold, anbefaler vi, at I får udarbejdet en konsulentaftale. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi anbefaler at en konsulentaftale skal indeholde eller hvilke overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med udfærdigelse af aftalen.

Punkter i konsulentaftalen

Indholdet i konsulentaftalen kan variere alt efter opgavens karakter, men vi anbefaler, at aftalen som minimum indeholder følgende forhold:

 • Hvem er aftaleparterne?
 • Hvad er baggrunden for, at aftalen bliver indgået?
 • At konsulenten er selvstændig erhvervsdrivende
 • Hvilke konsulentydelser skal leveres?
 • Hvad er konsulentens rettigheder og forpligtelser?
 • Hvordan skal kommunikationen mellem virksomheden og konsulenten foregå?
 • Størrelsen på honoraret
 • Tidsramme for levering af konsulentydelserne
 • Hvem skal have ejerskabet til de immaterielle rettigheder?
 • Har parterne pligt til at forsikre sig?
 • Hvornår træder aftalen i kraft, og hvornår ophører den?
 • Hvad kan man kræve, hvis den anden part misligholder aftalen?
 • Regler for behandling af tvist, hvis der opstår uenigheder

 
Du kan læse mere om Lederne Virksoms anbefalinger, hvis du downloader vores skabelon til en konsulentaftale. Du finder den i den juridiske værktøjskasse sammen med flere andre eksempler på dokumenter, der er vigtige at have på plads i en virksomhed.

Hent skabelon til konsulentaftalen

Få ekspertrådgivning

Gode råd er ikke dyre i Lederne Virksom – få gratis rådgivning og hurtig respons fra vores juridiske eksperter, vi svarer inden for 24 timer på hverdage.

Opdateret: 04.05.2022