E-handel

Hvis din virksomhed markedsfører eller sælger varer eller serviceydelser på internettet,  er der nogle regler, du skal overholde. Dem kan du blive klogere på her.

Virksom e-handel

Reglerne for e-handel afhænger af blandt andet af hvorvidt din virksomhed henvender sig til forbrugere eller erhvervsdrivende.

Fortæl mig mere

Gældende love for e-handel

E-handel er et område, der er reguleret i en række love:

 • E-handelsloven
 • Forbrugerombudsmandens retningslinjer
 • Aftaleloven
 • Købeloven
 • Kreditaftaleloven
 • Forbrugeraftaleloven
 • Markedsføringsloven
 • Persondataloven
 • Frivillige mærkningsordninger

Sådan lever din virksomhed op til loven

Der er krav, din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde, uanset om den sælger til forbrugere eller erhvervskunder.

Din virksomheds hjemmeside skal som minimum oplyse:

 • Virksomhedens fulde registrerede navn
 • Forretningsadresse
 • Postadresse (hvis den er forskellig fra forretningsadressen)
 • E-mail-adresse
 • CVR-nummer

Er din virksomhed tilknyttet en godkendelsesordning, som eksempelvis e-mærket, skal dette tillige fremgå.

Prisoplysninger
Hvis din virksomhed vælger at oplyse pris på en vare eller ydelse på sin hjemmeside, skal prisen angives klart og tydeligt, og det skal fremgå, om prisen er inklusive leveringsomkostninger og afgifter såsom moms.
Kravet gælder, uanset om det er muligt at købe varen eller ydelsen direkte via hjemmesiden eller ej. Ved salg til forbrugere gælder der særlige krav om prisoplysninger.

Markedsføring og salg
Markedsfører og sælger din virksomhed varer eller ydelser til andre virksomheder via hjemmesiden, gælder en række krav. Markedsfører og sælger din virksomhed (også) varer eller ydelser til forbrugere, gælder endnu flere krav.

Læs mere om køb og salg

Personoplysninger
Hvis din virksomhed behandler oplysninger om personer på sin hjemmeside, eksempelvis  i forbindelse med salg af varer eller ydelser, cookies eller nyhedsbreve, skal du sikre dig, at persondatalovens regler overholdes. Din virksomhed bør desuden have en persondatapolitik på sin hjemmeside.
  
Cookies
De fleste hjemmesider bruger cookies til at indsamle oplysninger om deres brugere. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på brugerens computer . Cookiereglerne stiller krav til, at en hjemmeside, der bruger cookies, får et informeret samtykke fra brugeren, inden cookies placeres.

Informationen om brugen af cookies, du skal give brugeren, er fyldestgørende når:

 • Den er givet i et klart, præcist og letforståeligt sprog eller billedskrift
 • Den oplyser om formålet med brugen af cookies
 • Den oplyser, hvem det er der placerer cookies
 • Den giver brugeren let adgang til at afslå samtykke eller trække samtykke tilbage
 • Den er umiddelbart tilgængelig for brugeren
   

Samtykket til brugen af cookies, som brugeren giver, skal være frivilligt, specifikt og informeret. Det betyder, at:

 • Brugeren skal have et faktisk valg. Brugeren skal både have mulighed for at sige ja og nej samt muligheden for at trække sit samtykke tilbage.
 • Brugerens samtykke skal være præcist og velafgrænset. Brugeren skal vide, hvor grænserne går for det , man har sagt ja til.
 • Brugeren skal have fået fyldestgørende information, inden man har sagt ja

Forbrugerkøb på internettet

Forbrugerkunder
Hvis din virksomhed markedsfører og sælger varer eller serviceydelser til forbrugere, er der en række regler, som du skal være opmærksom på.
Regler beskytter som udgangspunkt forbrugeren, idet forbrugeren antages at være ”den svage part” i aftaleforholdet, mens du, som professionel erhvervsdrivende, betragtes som  ”den stærke part”. Mulighederne for at fravige beskyttelsesreglerne til ugunst for forbrugeren er begrænsede.

Inden en forbruger bestiller en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, skal hun eller han have en række bestemte oplysninger. Oplysningerne skal gives på en klar og forståelig måde, og det skal fremgå, at oplysningerne gives med henblik på, at der indgås en købsaftale. Nedenfor finder du en oversigt over lovpligtige oplysninger?

Praktiske oplysninger
En forbruger skal oplyses om:

 • hvilke tekniske led hun eller han skal igennem for at foretage et køb på din virksomheds hjemmeside, og hvornår i processen et køb er bindende
 • om din virksomhed opbevarer købsaftalen, og om forbrugeren kan få adgang til den
 • hvordan forbrugeren finder og retter indtastningsfejl
 • hvilke sprog købet kan foretages på

Mærkningsordninger
Nogle virksomheder tilslutter sig en mærkningsordning som eksempelvis e-mærket for at øge kundernes tillid til den pågældende virksomhed. En mærkningsordning pålægger virksomhederne regler ud over lovgivningens, og tilsynsmyndighederne som eksempelvis  e-handelsfonden kontrollerer, at virksomhederne overholder disse regler. Hvis din virksomhed er tilsluttet en mærkningsordning, skal virksomhedens hjemmeside oplyse om navnet på ordningen samt vise et link til ordningen.

Erhvervsmæssig hovedaktivitet
En forbruger skal oplyses om, hvad din virksomheds væsentligste erhvervsmæssige aktivitet er. Hvis din virksomhed eksempelvis sælger børnetøj, designermøbler, rådgiver om boligindretning og sælger licenser til computerspil,  skal virksomhedens hjemmeside oplyse om den aktivitet, som udgør hovedparten af de samlede erhvervsmæssige aktiviteter.

Vejledning om varen eller ydelsen
En forbruger skal oplyses om karakteren af og de væsentligste egenskaber ved varer eller ydelser, der udbydes til salg. Hvor mange detaljer, der  gives, afhænger af den konkrete vare eller ydelse. Generelt skal der tilbydes oplysninger nok til, at forbrugeren har mulighed for at vurdere varen eller ydelsen, herunder dens brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmuligheder.

Pris
Forbrugeren skal oplyses om en vare eller ydelses samlede pris inklusive gebyrer, omkostninger og afgifter, herunder eventuelle leveringsomkostninger, ordregebyrer, betalingsgebyrer og moms. Hvis en nøjagtig pris ikke kan oplyses,  skal det fremgå, hvordan prisen beregnes. Inden forbrugeren afgiver en ordre om køb, skal hun eller han vide, hvad samlede pris udgør. 

Betaling og levering
En forbruger skal oplyses om betalings- og leveringsvilkår eksempelvis betalingsfrist og (forventet) leveringsdato. Medmindre andet fremgår af købsaftalen, skal virksomheden levere varen eller ydelsen senest 30 dage efter dagen, hvor forbrugeren har afgivet sin ordre. Hvis virksomheden ikke leverer en leverance i sin helhed til tiden, kan forbrugeren som udgangspunkt træde tilbage fra købet.

Varighed og opsigelse
Hvis din virksomhed løbende leverer varer eller ydelser til en forbruger, som fx undervisning eller kropspleje, skal forbrugeren oplyses om en eventuel uopsigelighedsperiode samt det varsel, forbrugeren kan opsige aftalen med. En forbruger har som udgangspunkt lovmæssigt krav på at kunne opsige en aftale om løbende levering af varer eller ydelser med én måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder, siden aftalen blev indgået.

Fortrydelses-, afbestillings- og returret
Hvis en forbruger har fortrydelses-, afbestillings- eller returret ved køb af en vare eller ydelse, skal det oplyses på hjemmesiden. Afbestillings- og returret er ikke lovpligtigt og afhænger derfor af, om du ønsker at give dine kunder retten eller ej. Fortrydelsesretten er derimod lovpligtig, hvis bestemte betingelser er opfyldt. 

Fortrydelsesret
Før et køb skal en forbruger have at vide, om hun eller han har fortrydelsesret. Hvis det er tilfældet, skal forbrugeren efter et køb have at vide, hvornår fortrydelsesretten begynder, hvor længe den varer, hvad betingelserne for at bruge fortrydelsesretten er, hvad forbrugeren skal gøre for at bruge fortrydelsesretten, og hvor meddelelse herom skal sendes hen. Oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medium som eksempelvis en e-mail.

Oplysningernes gyldighedsperiode
Det er ikke alene et krav, at de ovennævnte oplysninger gives til forbrugeren, der overvejer at købe en vare eller ydelse på din hjemmeside. Forbrugeren skal desuden oplyses om, hvor længe oplysningerne og den oplyste pris er gældende. På den måde sikrer du, at forbrugeren ved, hvornår hun eller han skal slå til for, at der kan handles på de oplyste betingelser.

Kontrakt- og generelle salgsbetingelser
Din virksomhed skal stille kontraktbetingelser og generelle salgsbetingelser til rådighed på sin hjemmeside på sådan en måde, at en forbruger, der overvejer at købe en vare eller ydelse, har mulighed for at oplagre eller gengive betingelserne. Kravet skal sikre, at forbrugeren, der køber en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, er helt klar over, hvad betingelserne for købet er.

Oplysninger efter handlen
Efter at en forbruger har bestilt en vare eller ydelse på din hjemmeside, skal hun eller han også have bestemte oplysninger. Medmindre andet fremgår nedenfor, skal oplysningerne gives til forbrugeren hurtigst muligt efter, at købsaftalen er indgået. Ved køb af varer, der fysisk skal overgives til forbrugeren, skal oplysningerne dog gives senest ved overgivelsen af varerne.

Bekræftelse af ordremodtagelse
Hvis din virksomhed modtager en ordre fra en kunde via sin hjemmeside, skal modtagelse af ordren bekræftes elektronisk uden unødig forsinkelse.
Bekræftelse kan ske ved, at kunden for eksempel viderestilles til en ny side, som bekræfter modtagelsen, at modtagelsen bekræftes pr. e-mail eller at modtagelsen bekræftes via et automatisk system.

Købsbetingelser
De oplysninger, en forbruger har fået om din virksomhed (navn, adresse og erhvervsmæssige hovedaktivitet, vejledning om varen eller ydelsen, pris, betaling og levering, varighed og opsigelse og fortrydelsesret skal gives til forbrugeren igen efter handlen. Denne gang dog på papir eller et andet varigt medium eksempelvis e-mail, medmindre forbrugeren allerede har fået oplysningerne i denne form.

Garanti, reparation og vedligeholdelse
Hvis din virksomhed har givet garanti på en vare eller ydelse eller har forpligtet sig til at reparere eller vedligeholde en vare eller ydelse, skal forbrugeren have oplyst, hvad betingelserne for at bruge garantien eller få udført reparation eller vedligeholdelse er. Ligesom for købsbetingelserne gælder det, at oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medium.

Erhvervskøb på internettet

Erhvervskunder
Hvis din virksomhed alene markedsfører og sælger varer eller ydelser til erhvervskunder, er der færre regler, som du skal være opmærksom på. Dette skyldes, at din virksomhed og aftagervirksomheden antages at indgå aftalen på et mere ligeværdigt grundlag.  Der er således en meget større aftalefrihed ved disse handler.

Ved handel med andre virksomheder er det stærkt begrænset, hvilke oplysninger din virksomhed er forpligtet til at give. Årsagen er, at virksomheder formodes at være lige stærke, hvorfor der ikke et behov for at beskytte en ”svagere” part, som forbrugere typisk betragtes for at være.

Oplysninger før handlen
Før en virksomhed bestiller en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, skal din virksomhed give kunden en række bestemte oplysninger. På trods af, at din virksomhed kun er forpligtiget til at give ganske få oplysninger, vil det være fornuftigt at tilbyde kunden en række oplysninger. På den måde sikrer du, at din virksomhed og kunden er enige om, hvad vilkårene for købet er.

Praktiske oplysninger
Ved erhvervskøb skal følgende oplyses:

 • Hvilke tekniske led kunden skal igennem for at foretage et køb på din virksomheds hjemmeside, samt hvornår i processen et køb er bindende,
 • Om din virksomhed opbevarer købsaftalen, og om kunden kan få adgang til den
 • Hvordan din kunde finder og retter indtastningsfejl
 • Hvilke sprog købet kan foretages på, medmindre andet er aftalt fx i almindelige forretningsbetingelser

Oplysningen om sprog skal gøre det let for kunden at vælge det sprog, som hun eller han bedst forstår. Ofte klares det i praksis ved, at kunden på hjemmesidens forside tilbydes muligheden for at vælge, hvilket sprog hun eller han ønsker at benytte. Hvis en hjemmeside kun findes på ét sprog, giver det som regel sig selv, at køb kun kan foretages på dette sprog, men det bør alligevel fremgå af hjemmesiden.

Mærkningsordninger
Nogle virksomheder tilslutter sig en mærkningsordning som fx e-mærket for at øge kunders tillid til dem. En mærkningsordning pålægger virksomhederne regler ud over lovgivningens. Hvis din virksomhed er tilsluttet en mærkningsordning, skal virksomhedens hjemmeside oplyse om navnet på ordningen samt angive et link til ordningen, medmindre andet er aftalt i almindelige forretningsbetingelser.

Vejledning om varen eller ydelsen
En virksomhed skal have en forsvarlig vejledning, hvis det er af betydning for vurderingen af varens eller ydelsens karakter eller egenskaber, herunder især brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmuligheder. Kravet skal gøre det muligt for en erhvervskunde at vurdere, om en vare eller ydelse er egnet til den påtænkte brug.

Kontrakt- og generelle salgsbetingelser
Din virksomhed skal stille kontraktbetingelser og generelle salgsbetingelser til rådighed på sin hjemmeside på sådan en måde, at en virksomhed, der overvejer at købe en vare eller ydelse, har mulighed for at lagre eller gengive betingelserne. Kravet skal sikre, at en virksomhed, der køber en vare eller ydelse på din virksomheds hjemmeside, er helt klar over, hvad betingelserne for købet er.

Oplysninger efter handlen
Når en erhvervskunde har bestilt en vare eller ydelse på din hjemmeside, er der ingen forpligtelser for din virksomhed til at give oplysninger til kunden. Dog skal din virksomhed bekræfte modtagelse af kundens ordre - men ikke bekræfte selve ordrens indhold - medmindre andet er aftalt i din virksomheds almindelige forretningsbetingelser.

Bekræftelse af ordremodtagelse
Hvis din virksomhed modtager en ordre fra en kunde via sin hjemmeside, så skal modtagelse af ordren bekræftes elektronisk uden unødig forsinkelse.. Bekræftelse kan ske ved, at kunden viderestilles til en ny side, som bekræfter modtagelse, at modtagelse bekræftes pr. e-mail eller at modtagelse bekræftes via et automatisk system.

Opdateret: 29.07.2021