Hver tiende selvstændige: Udskudte betalingsfrister truer virksomhedens overlevelse

I en ny survey blandt omkring 1.100 selvstændige medlemmer af Virksom svarer knap hver anden, at de har benyttet sig af muligheden for at udskyde betalinger af enten a-skat, am-bidrag, moms eller lønsumsafgift. 

19. november 2020

Men de udskudte betalingsfrister kan meget vel vise sig at være en forgæves håndsrækning for mange selvstændige. Hver femte af de selvstændige, der gjorde brug af de udskudte betalingsfrister, svarer, at det kan true deres overlevelse, hvis ikke fristerne for de kommende betalinger også udskydes. 

- Det er meget alvorlige tal. Vi risikerer at se flere selvstændige dreje nøglen om, når betalingerne skal falde. Derfor gælder det om hurtigst muligt fra politisk hold at få udskudt de kommende betalingsfrister. Det vil være en økonomisk overkommelig måde at redde mange selvstændige på. Der er jo ikke tale om, at det offentlige skal give penge til de selvstændige. Det handler blot om at vente med at opkræve betalingerne, siger Niklas Praefke, cheføkonom hos Virksom.

Han tilføjer, at coronakrisen generelt set har været et kæmpe slag for selvstændige.

- Det siger meget om krisens dybde, at næsten hver anden selvstændige så sig nødsaget til at udskyde betalinger af skat og moms for at holde sig ovenvande. De stod i en situation, hvor omsætningen styrtdykkede, og pengene til at betale regningerne var små. Det understreger, at det var rettidig omhu, da Folketinget vedtog hjælpepakker, som blandt andet gjorde det muligt for virksomheder og selvstændige at udskyde betalinger til Skat, siger Niklas Praefke. 

Virksom er en organisation under Ledernes Hovedorganisation med knap 10.000 selvstændige medlemmer.

Har din virksomhed gjort brug af muligheden for at udskyde betalingen af A-skat, AM-bidrag, moms og lønsumsafgift Andel (%)
Ja 47,7
Nej 49,7
Ved ikke 2,7

Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.093 selvstændige erhvervsdrivende (Virksom-medlemmer). Undersøgelsen er gennemført 9.-15. november.

Hvordan vil det påvirke din virksomheds likviditet, når betalingerne skal falde efter de nye frister, og der fremover skal betales inden for normal frist? Andel (%) 
Det kan komme til at true virksomhedens overlevelse 20,3
Det vil påvirke virksomheden negativt, men det kan håndteres 42,8
Det har ingen betydning for virksomheden 33,4
Ved ikke 3,5
Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.093 selvstændige erhvervsdrivende (Virksom-medlemmer). Undersøgelsen er gennemført 9.-15. november. Kun de respondenter som har gjort brug af senere betaling er blevet spurgt om ovenstående.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk