Del dine succeshistorier

Som selvstændig skal du huske at fortælle og holde fokus på dine succeshistorier. Det styrker din selvtillid og giver god energi, når du skal ud og sælge. Det er også med til at dokumentere dine kompetencer og de resultater, du har skabt.

Succeshistorier er fortællinger om situationer, hvor du har gjort det rigtig godt. Det kan være situationer, hvor du fik mulighed for at udfolde dig på den helt rigtige måde. Eller situationer, hvor du har oplevet, at du gjorde en forskel. Du kan også bruge succeshistorierne, når du skal fortælle om dine kompetencer og resultater til en ny/potentiel kunde eller i netværkssammenhæng.

Fortæl mig mere

Husk situationen

Dine historier kan hentes fra både dit fritidsliv og dit arbejdsliv. Det gælder om at finde historier fra dagligdagen, der er karakteristiske for din måde at arbejde på.

  • Beskriv kort en situation – en udfordring, et problem eller en opgave – hvor du ved, at din indsats gjorde en forskel eller skabte et resultat.
  • Hvilke vilkår var gældende i situationen?

Din indsats

Beskriv herefter din indsats.

  • Hvad gjorde du ved det – og hvordan gjorde du?
  • Hvad var din rolle?

Dine kompetencer

Tænk over, hvordan du brugte dine kompetencer i situationen.

  • Hvilke personlige og faglige kompetencer brugte du i situationen?
  • Blev dine kompetencer sat i spil på en ny og bedre måde end du tidligere har oplevet?

Resultat

Det er også vigtigt at kunne fortælle om resultatet af din indsats.

  • Hvad kom der ud af din indsats?
  • Hvilke resultater gav det?
  • Hvad lærte du?

Fællestræk?

Det er en god idé at udarbejde mindst fem og hellere ti succeshistorier, som du kan trække på. Når du vælger, at fortælle en af historierne, skal den være relevant for modtageren, og den skal illustrere præcist dét budskab, du ønsker at komme igennem med.

Du kan også se, om der er fællestræk ved dine succeshistorier. Fællestræk kan være vigtige pejlemærker for de situationer, hvor du fungerer og præsterer allerbedst.

Hjælp til dig

Opdateret: 29.07.2021