Få svar på de 6 mest stillede dagpengespørgsmål fra ejerledere

Vores A-kassekonsulenter giver dig svar på flere centrale spørgsmål til dagpenge.  

De 6 mest stillede dagpengespørgsmål | Lederne

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg i en periode ikke kan få forretningen til at fungere med opgaver?

Nej, det kan du desværre ikke, da det vil blive sidestillet med erhvervsstøtte. Derfor er det ikke en mulighed i A-kassesystemet. Du skal være ophørt med din virksomhed helt og holdent for at få dagpenge efter en tre ugers venteperiode. Du vil dog efter 6 måneder på dagpenge igen kunne starte op med selvstændig virksomhed og kunne få 30 ugers supplerende dagpenge.

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som selvstændig

Hvad kan jeg få i dagpenge, hvis jeg efter et år med egen virksomhed vælger at melde mig ledig?

Når vi i A-kassen skal afgøre, om du kan få dagpenge, må vi gå 3 år tilbage i en medlemsperiode for at finde et indkomstkrav. Indkomstkravet en af betingelserne for at få dagpenge. 

Hvis du har været medlem af a-kassen i alle 3 år, har været lønmodtager forud for påbegyndelsen af din egen virksomhed, og har du haft overskud i virksomheden i det ene år, du har drevet den, så er der som udgangspunkt mulighed for at opfylde indkomstkravet, der ligger på 244.000 kr. 

Det betyder, at du skal have haft mindst 21.000 kr. om måneden i indtægt enten som lønmodtager eller selvstændig og i 12 måneder. Har du kun været medlem af A-kassen i 1 år, og har du ikke haft overskud i virksomheden, er der ikke noget indkomstkrav, og du kan ikke få dagpenge. 

En anden betingelse er, at du skal have beregnet en dagpengesats. Her må vi gå 24 måneder tilbage, hvor vi skal finde de 12 bedste måneder som udgangspunkt for at beregne din dagpengesats.

Læs mere om dagpengereglerne her

Jeg har været ledig og modtaget dagpenge. Behøver jeg at lukke min virksomhed?

Har du tidligere været ledig og fået dagpenge og stadig har ret til dagpenge, har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge uden at lukke din virksomhed.

Det er en betingelse, at du ikke ved tidligere ledighed har opbrugt retten til de supplerende dagpenge på maksimalt 30 uger. De timer, du eventuelt arbejder i virksomheden, skal trækkes i dine dagpenge ud fra det specifikke antal timer, du har brugt.

Hvad hvis jeg har lønarbejde ved siden af min virksomhed?

Hvis du ved siden af din virksomhed har lønarbejde, er der mulighed for, at din virksomhed kan anses som bibeskæftigelse, og så kan du få supplerende dagpenge. 

Det forudsætter, at der er indberettet mindst 480 løntimer til Skats indkomstregister inden for de sidste 6 måneder, før du søger supplerende dagpenge. Desuden skal der i denne 6 måneders periode kun have været én måned uden løntimer. 

Hvis du opfylder den betingelse, vil du som udgangspunkt kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger.

Læs mere om, hvad du skal vide, hvis du er freelancer

Hvad sker der med min tillægsforsikring, hvis jeg bliver selvstændig?

Hvis du bliver selvstændig på fuld tid og har tegnet en tillægsforsikring på baggrund af lønmodtagerarbejde, skal du have ændret forsikringen til en indtægtssikring. 

Hvis du er selvstændig på nedsat tid ved siden af dit lønmodtagerarbejde, skal du beholde din tillægsforsikring. Den kan give dig dækning i tilfælde af ledighed, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til ordningerne, eller læs mere her: 

Virksoms indtægtssikring

Virksoms lønsikring

Jeg er selvstændig og overvejer at lukke min virksomhed, da der er nedgang i driften. Kan jeg få udbetaling fra indtægtssikringen?

Nej, du kan kun få udbetaling fra indtægtssikringen, hvis din virksomhed går konkurs.

Sådan hjælper vi dig

Få personlig sparring | Virksom

Virksom er skabt til dig med egen virksomhed. Vores specialister hjælper dig der, hvor du er i din karriere.

Juridisk rådgivning | Virksom

Som medlem af Virksom kan du blandt andet få hjælp til at se en kontrakt igennem af vores advokater og jurister. 

Virksom Springboard

Med Virksom Springboard får du personlig vejledning fra erhvervsledere med henblik på at nå dine mål.