Find ud af, om din virksomhed skal være personligt ejet, et ApS eller A/S

ApS, A/S eller personligt ejet? Opstart af virksomhed kræver, at du træffer et valg. Og dit valg har konsekvenser både i forhold til administration, hæftelse for eventuel gæld, skat, kapitalkrav og meget mere.

Virksomhedstype | Lederne

Først og fremmest skal du vælge, om din virksomhed skal være limiteret eller ikke-limiteret. Med en limiteret virksomhedsform, er dit selskab begrænset til dit selskabs kapital. Og med en ikke-limiteret virksomhedsform er der ingen begrænsninger (såkaldte limits).   

Ikke-limiteret virksomhedstype

  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
  • Enkeltmandsvirksomhed 
  • Interessantskab (I/S)


Limiteret virksomhedstype

  • Anpartsselskab (ApS)
  • Aktieselskab (A/S)

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som selvstændig

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Som udgangspunkt er det nemmest, hvis du har en personligt ejet virksomhed. Der ved dine kunder, at du står på mål for virksomheden, og så er administrationen overskuelig. Til gengæld har du alt, hvad du ejer, på spil.

Hvis du omsætter for under 50.000 kr. pr. år, er der ikke krav om, at du skal registrere din virksomhed. Det er heller ikke nødvendigt at registrere moms. Men hvis du vil have et CVR-nummer, kan du registrere dig med en PMV. Vær dog opmærksom på, at du ikke må have ansatte eller eksportere og importere uden for EU.

Enkeltmandsvirksomhed

Den enkleste form for virksomhed er den personligt ejede enkeltmandsvirksomhed. Det vil sige en virksomhed med dig som ene-ejer. Virksomheden kan have alle størrelser, og den er gratis at oprette. Du disponerer selv over virksomheden, og fra det øjeblik du starter, hæfter du over for omverdenen med alt, hvad du ejer og har, både nu og fremover. Når du har valgt selskabsform, skal du registreres på CVR, hvor du får et CVR-nummer.

Læs mere om, hvad du skal vide, hvis du er freelancer

Interessentskab (I/S)

Er I flere, der vil drive virksomhed sammen som enkeltmandsvirksomhed, kan I oprette et interessantskab. Det er sådan set det samme som en personligt ejet virksomhed, bare med flere ejere. Ejerne kan både være personer eller selskaber, altså andre virksomheder. Interessentskabstypen er let og billig at stifte, og den kræver ikke indskud af kapital. Til gengæld hæfter I personligt og solidarisk, og I bliver beskattede som af en personligt ejet virksomhed. Endelig kræver et I/S ofte en ret omfattende I/S-kontrakt.

Anpartsselskab (ApS)

Med et selskab er din risiko som nævnt begrænset til dit selskabs kapital – deraf den limiterede virksomhedsform. Derimod er der lidt mere administration, og dine kunder ved, at de nok handler med dig, men du lader selskabet stå på mål.

En meget udbredt virksomhedsform er anpartsselskabet. Et ApS er en selvstændig, juridisk enhed, og det er således kun selskabet, der hæfter for de forpligtelser, det pådrager sig. Ejerne hæfter ikke med deres private formue, men alene med deres kapitalindskud.

For at stifte et ApS skal man indskyde 40.000 kr. i kontanter eller revisorattesterede materielværdier. Der skal laves et stiftelsesdokument, og selskabet skal have vedtægter, og der udfærdiges og indleveres årsregnskab og afholdes årlig generalforsamling.

Selskabet skal oprettes hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer. Det er forpligtet til at indlevere årsregnskab. Årsregnskabet skal ikke altid revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Det kan fravælges, hvis din omsætning forventes at blive lavere end 8 mio. kr.

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab er selskabernes superliga. Det ligner på mange måder ApS, men bliver ofte valgt af lidt større virksomheder og af virksomheder med mange ejere. Reglerne er lidt mere komplicerede, men de allervigtigste forskelle er: Der skal være tre eller flere personer til at stifte et A/S, og aktiekapitalen skal være på mindst 400.000 kr. I et A/S skal man have en bestyrelse på mindst tre medlemmer. Årsregnskaber for et A/S skal revideres af en statsautoriseret revisor.

Se de forskellige krav og karaktertræk ved virksomhedsformerne nedenfor.  

Sådan hjælper vi dig

Få personlig sparring | Virksom

Virksom er skabt til dig med egen virksomhed. Vores specialister hjælper dig der, hvor du er i din karriere.

Juridisk rådgivning | Virksom

Som medlem af Virksom kan du blandt andet få hjælp til at se en kontrakt igennem af vores advokater og jurister. 

Virksom Springboard

Med Virksom Springboard får du personlig vejledning fra erhvervsledere med henblik på at nå dine mål.