Få den bedste sparring alt efter om du er freelancer, konsulent eller ejer af en mikrovirksomhed

Hos Virksom får du den rette ekspertise, uanset om du er freelancer, konsulent eller ejer af en mikrovirksomhed. Se vores tilbud her og find ud af, hvordan du får den bedste hjælp målrettet din situation.

Rådgivning og sparring

Selvom det kan synes ligegyldigt, om du er det ene eller andet, er det vidt forskellige behov for forretningsstøtte og sparring, du har brug for, og også vidt forskellige netværk du med fordel kan bruge tid på. 

Freelancer og konsulent

Som freelancer er du dig selv. Du sælger din tid til kunder, der har brug for en hjælp, som du er særlig kompetent til at levere. 

Som konsulent er du også dig selv, men samarbejder sandsynligvis med ligesindede og sælger et afgrænset produkt eller en afgrænset serviceydelse til kunder, der efterspørger netop denne. 

Er man enmandsvirksomhed, og har man ikke klare vækstambitioner, kan du med fordel gøre dig klart, om du er freelancer eller konsulent og vurdere relevansen af Virksoms tilbud herefter. 

Som freelancer giver det fx mening af forholde sig til A-kassereglerne og lønsikring og mindre mening af forholde sig til juridisk bistand om leveranceaftaler. Omvendt giver det som konsulent mening at forholde sig til produktansvar og leveranceaftaler.    

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som freelancer

Ejer af mikrovirksomhed

Som mikrovirksomhed sælger du også et afgrænset produkt eller en afgrænset serviceydelse, men i modsætning til konsulenten har du en vækstambition og er (eller på vej til at blive) arbejdsgiver. 

Som mikrovirksomhed er der en hel verden af tilbud, som du kan læne dig op ad, og som adresserer vækstvirksomheder og nyder betydelig opmærksomhed fra både erhvervsfremmesystemer og investor-communities. Her tilbydes fx back office-ydelser og erfaringsbaseret hjælp til at formulere og gennemføre forretningsplaner. 

Hvad skal du vide som ejerleder? Læs mere her

Det kan være fristende som freelancer og konsulent at bruge disse tilbud. Der vil dog ofte vise sig ikke at være et match mellem de behov, du selv har, og de behov, der er tænkt ind i tilbuddene, og det er nærliggende at få valgt tilbud, der skyder langt over målet, eller som har nogle forudsætninger, der ikke holder stik. 

 

I TABELLEN SES ET PAR KARAKTERISTIKA:

Få den bedste sparring

Sådan hjælper vi dig

Virksoms A-kasse

Når du er medlem af Virksoms A-kasse, følger der en lang række fordele. Læs om dem her. 

Sparring til dig

Få den sparring, der passer til dig. Vi sidder klar til at hjælpe på telefon, FaceTime og Skype.

Indtægtssikring Virksom Freelancer
Som den eneste forsikring på markedet, kan du med Virksoms indtægtssikring få op til 60.000 kr. skattefrit hver måned.