Hvilke regler skal jeg overholde, når jeg skal arbejde med en anden freelancer?

Læs de regler og forhold, du skal være opmærksom på, når du indgår et samarbejde med en kollega fra din branche.

Når du skal samarbejde med en anden freelancer

Hvis du skal holde et kursus eller lede et projekt med en anden freelancer, er der som udgangspunkt ikke lovregler, der regulerer indholdet af en samarbejdsaftale. Der er derfor stor aftalefrihed inden for aftalelovens generelle rammer.

Det er derfor vigtigt, at samarbejdsaftalen er skriftlig og indeholder alle relevante forhold, så der ikke opstår overraskelser eller uenighed om fortolkning af aftalen undervejs i samarbejdet. En skriftlig aftale, hvor rammerne for samarbejdet ligger fast, er også med til at sikre et sundt samarbejdsklima.

Hvad skal du vide som konsulent? Læs mere her

Det samme gælder, hvis du som freelancer skal fungere som ”underentreprenør” til en kollega ved en opgave, eller hvis du selv vælger at hente assistance hos en kollega. Her er det også vigtigt, at rammerne for samarbejdet eller ”underentreprisen” er klart beskrevet.

De elementer, der skal indgå i en samarbejds- og underentreprise-aftale, er overordnet set de samme. Men vær opmærksom på de ændringer der følger af, at I ved samarbejdsaftalen er ligestillede, og at der ved underentreprise-aftalen er en form for opdragsgiver- og opdragshaver-forhold.

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som freelancer

Sådan hjælper vi dig

Virksoms A-kasse

Når du er medlem af Virksoms A-kasse, følger der en lang række fordele. Læs om dem her. 

Sparring til dig

Få den sparring, der passer til dig. Vi sidder klar til at hjælpe på telefon, FaceTime og Skype.

Indtægtssikring Virksom Freelancer
Som den eneste forsikring på markedet, kan du med Virksoms indtægtssikring få op til 60.000 kr. skattefrit hver måned.