Sådan kan du både arbejde og modtage dagpenge som freelancer

Når du skal beslutte dig for, om du vil arbejde som lønmodtager eller selvstændig som freelancer, skal du tænke på, hvad din intention med arbejdet er, og om du også skal have dagpenge. Vil du eksempelvis være selvstændig eller arbejde fra opgave til opgave på honorarbasis som lønmodtager? 

Læs hvordan du er stillet

Som freelancer kan du både være lønmodtager og selvstændig rent A-kassemæssigt. 

Freelancer på fuld tid

Hvis du arbejder på fuld tid som lønmodtager freelancer og ønsker at søge om dagpenge og arbejde på nedsat tid, skal du opfylde et indkomstkrav og have beregnet en dagpengesats. Desuden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet til et lønarbejde på fuld tid. Opfyldelse af indkomstkravet og beregningen sker ud fra dine honorarindtægter. Ønsker du en nærmere gennemgang af, hvordan det foretages, eller hvor meget der skal til, er du velkommen til at kontakte A-kassen.

Hvis du arbejder på nedsat tid og samtidig modtager dagpenge, vil dine indtægter blive omregnet til timer med en omregningsfaktor til modregning i dagpengene. Du vil have ret til supplerende dagpenge i 30 uger.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du arbejder fuld tid som selvstændig freelancer, kan du ikke gå på nedsat tid med din virksomhed og få dagpenge samtidig. Du er nødt til at ophøre med virksomheden, være fuldt ledig og i jobsøgning til lønarbejde i 6 måneder. Herefter vil du igen kunne åbne virksomheden og søge om dagpenge med arbejdet i virksomhed på nedsat tid.

Freelancer som lønmodtager

Ser du dig selv om lønmodtager, arbejder fra opgave til opgave, og indberetter dine indtægter som lønmodtager B-indkomst til Skat, bliver du defineret som lønmodtager i A-kassen med de muligheder og begrænsninger, der er i den situation.

Hvad skal du vide som konsulent? Læs mere her

Freelancer som selvstændig

Ser du dig selv som selvstændig, vil du typisk oprette et CVR-nummer, der er den største indikation hos os, om at du driver selvstændig virksomhed. Der er naturligvis en masse undtagelser, men opretter du et CVR-nummer og arbejder i den virksomhed, du har oprettet, er du som udgangspunkt selvstændig. Momstilmelder du dig tilmed, er du helt sikkert selvstændig, fordi du så også benytter de skattemæssige fradragsregler for selvstændige.  

Er du selvstændig og ønsker at modtage dagpenge, fordi du ikke har så meget at lave og har brug for nogle indtægter, kan dette kun lade sig gøre, hvis du forud for anmodningen om dagpenge har haft lønarbejde i mindst 480 timer i de seneste 6 måneder, eller i gennemsnit 80 timer per måned. Det betyder reelt, at du kun kan få dagpenge i denne situation, hvis du har haft din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse ved siden af lønarbejdet. Du vil have ret til supplerende dagpenge i 30 uger.

En anden mulighed er, at du ophører med virksomheden helt og holdent. Så kan du få dagpenge, men først efter 3 ugers venteperiode. Det kræver dog, at du har haft tilstrækkeligt med overskud i din virksomhed til at give dig en dagpengeret. Du har altså ikke mulighed for at få dagpenge, hvis det ikke går så godt i virksomheden, og indtil det går bedre.

Hvis du tænker på at arbejde på nedsat tid og modtage dagpenge samtidig, vil det give dig en større frihed at kunne have de forskellige opgaver som lønmodtager, idet det kun er uger med dagpenge og arbejde, der medregnes til de 30 uger. Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, tæller alle uger med udbetalte dagpenge med, uanset om du har haft arbejde i de pågældende uger eller ej.  

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler som selvstændig, hvis du har tegnet en tillægsforsikring.

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som freelancer

Sådan hjælper vi dig

Virksoms A-kasse

Når du er medlem af Virksoms A-kasse, følger der en lang række fordele. Læs om dem her. 

Sparring til dig

Få den sparring, der passer til dig. Vi sidder klar til at hjælpe på telefon, FaceTime og Skype.

Virksoms indtægtssikring
Som den eneste forsikring på markedet, kan du med Virksoms indtægtssikring få op til 60.000 kr. skattefrit hver måned.