Det skal din konsulentaftale indeholde

Når du skal løse en opgave for en kunde, er der som udgangspunkt ingen lovregler, der regulerer rammen for jeres aftale. Du har derfor en betydelig grad af frihed til at aftale de vilkår, der skal gælde for din opgaveløsning. Læs her, hvad din aftale skal indeholde.
Det skal din konsulentaftale indeholde
Det er vigtigt, at konsulentaftalen er skriftlig og indeholder alle relevante forhold, så der ikke opstår overraskelser eller uenighed om fortolkning af aftalen undervejs i samarbejdet. En skriftlig aftale, hvor rammerne for samarbejdet ligger fast, er også med til at sikre et sundt samarbejdsklima.

Generelt bør aftalen tage stilling til forhold som:

  • Hvilke ydelser skal konsulenten udføre 
  • Parternes rettigheder og forpligtelser
  • Hvad skal honoraret være (timepris/fast pris) 
  • Hvilken tidsramme gælder for opgaven 
  • Hvilke forsikringer skal konsulenten have
  • Hvornår træder aftalen i kraft og hvornår ophører den
  • Hvad hvis en af parterne misligholder aftalen
  • Konsulentens ansvar og begrænsning heraf

Der vil dog altid være flere relevante forhold, som du kan tage stilling til, alt afhængigt af aftalens og ydelsens karakter.

Hvad skal du vide som freelancer? Læs mere her

Det samme gælder, hvis du som konsulent skal fungere som ”underentreprenør” til en kollega ved en opgave, eller hvis du selv vælger at hente assistance hos en kollega. Her er det også vigtigt, at rammerne for jeres aftale er klart defineret.

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som konsulent

Sådan hjælper vi dig

Personlig sparring
Få den sparring, der passer til dine behov. Vores rådgivere sidder klar til at hjælpe på telefon, Skype og FaceTime.
Pitch
På Virksom Pitch-Springboard hjælper erfarne erhvervsledere dig med at styrke din forretning og strategi.
Juridisk sparring
Find information om, hvordan og inden for hvilke rammer Virksoms jurister og advokater kan rådgive dig.