Guide til start af egen virksomhed

Vi har udarbejdet en opstartsguide, der giver dig et hurtigt overblik over de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal starte din egen virksomhed.

Vi vil gennem denne guide hjælpe dig med at stille skarpt på en række opgaver og problemstillinger, så du kan forberede dig bedst muligt og dermed øge chancen for at få succes som selvstændig. Og har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores erfarne rådgivere, advokater og juridiske konsulenter.

Fortæl mig mere

Hvordan etablerer du din virksomhed?

Her finder du en tjekliste over de praktiske ting, du skal have styr på, når du etablerer en virksomhed.


1. Valg af virksomhedsform:
Skal du drive personligt ejet virksomhed eller skal du helt eller delvist eje et selskab?

Læs mere om stiftelse af virksomhed

 
Hvordan hæfter du i forhold til din virksomhed?

Læs om personlig/begrænset hæftelse

Tag din forretningsplan, finansieringsplan og dit budget med til en advokat eller revisor. Via Virksom kan du blive henvist til vores samarbejdspartner Bech-Bruun på fordelagtige vilkår.

Læs om advokatbistand

2. Administrative opgaver:
Hvordan vil du håndtere bogholderi, fakturaer, regnskab m.m. - har du brug for hjælp udefra?

Læs mere om kravene til de enkelte virksomhedsformer

Se også SKATs hjemmeside og vejledninger om bl.a. moms og fakturering
 

3. Navn til virksomheden:
Hvad skal virksomheden hedde, og skal du sikre dig rettigheder til navn, varemærke m.v.?

Undersøg via cvr.dk, om der er andre virksomheder, der allerede bruger navnet

Virksoms samarbejdspartner, advokatvirksomheden Bech-Bruun, tilbyder også flere relevante hjælpepakker til dig, der er i færd med at starte op - for eksempel kan du få hjælp til at afdække din risikoprofil og til at stifte og oprette virksomheden på den bedst mulige måde. Eller du kan få konkret rådgivning om, hvordan du bedst beskytter dit "guldæg" - hvordan beskytter du bedst din viden og dine rettigheder?

Læs mere om Bech-Bruuns hjælpepakker
Læs om varemærker på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside
 

4. Skattemæssige konsekvenser:
Hvilke skattemæssige konsekvenser har opstarten og driften af virksomheden for dig? Det afhænger af din virksomhedsform, og du bør drøfte det med en revisor og advokat.

Se mere hos SKAT

Læs om Virksoms advokatbistand  

Hjælp til økonomisystemer

Du skal også huske at ændre din forskudsregistrering:
 

Se mere på SKAT's hjemmeside

Du skal normalt ikke længere bruge dit skattekort, men vil få opkrævninger fra SKAT for B-skat og AM-bidrag.
 

5. Husk at forsikre dig mod sygdom og lignende:

Hvordan er du sikret ved sygdom, uarbejdsdygtighed m.v.?

Læs mere om valg af forsikringer og de overvejelser, du bør gøre dig

Læs mere om Virksoms forsikringer

 
6. Er din virksomhed et selskab?

Hvis din virksomhed skal drives i selskabsform, skal selskabet først stiftes

Der skal udarbejdes:

 • stiftelsesdokument
 • vedtægter
 • stiftende generalforsamling
 • og eventuet andre relaterede dokumenter.

Du kan finde skabeloner til en række relevante dokumenter i Virksoms digitale værktøjskasse, der er lige til at udfylde for dig. Men husk altid lige at rådføre dig med os først - vores jurister er klar til at guide dig igennem, hvordan du bruger de enkelte dokumenter.

Du kan blive henvist til vores samarbejdspartner, advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor du kan få etableret selskaber til faste, lave priser og samtidig få konkret rådgivning til din situation. Når selskabet stiftes via en advokat vil denne også sørge for alle nødvendige registreringer.

Se værktøjskassen
Læs mere om samarbejdet med Bech-Bruun
 

7. Husk at registrere din virksomhed:
Virksomheden skal registreres i CVR-registeret.

Registrer dig via Erhvervsstyrelsen
Følg styrelsens vejledninger og anvend deres startblanket

 

8. Husk moms og lønsumafgift:

Virksomheden skal registreres hos SKAT for opkrævning af moms og lønsumsafgift.

Registrér dig på virk.dk

Du kan også registrere dig via SKAT's hjemmeside
- eller henvende dig for at få en formular.

 

9. Husk at forsikre virksomheden:

Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre er frivillige.

Det drejer sig om eksempelvis arbejdsulykkesforsikring for ansatte og bilforsikringer.

Læs mere om forsikringer

Hvordan får du kunder?

Når du bliver selvstændig, er det som oftest fordi, du har en god idé og gerne vil sælge noget til nogle kunder. Tænk over, hvad dit tilbud til kunderne er, og hvordan du kan hjælpe dem med at få opfyldt et specifikt behov. For at blive helt skarp på, hvad du sælger, og hvordan det kan hjælpe, skal du sætte dig i kundens sted og vurdere, hvad det er, de har brug for. Hvad er deres "problem", du vil hjælpe dem med, hvordan ser de helst dette problem løst? Det. kunden skal have løst, er det, du som minimum skal levere. Det kan hjælpe dig til at beskrive din ydelse på en måde, der rammer kundens behov.

Hvem er dine kunder?
Du skal dernæst finde de kunder, som har behov for dine ydelser. Du kan opdele kunderne på flere måder. Det kan være geografisk, efter konkrete markeder; eksempelvis kvinder over 40 år, og et spadestik dybere; kvinder der farver hår, og endnu dybere; efter konkrete holdninger og behov som eksempelvis et stærkt ønske om økologi. Kunsten er at have et passende marked og at kunne nå det med dine ydelser.

Gennem hvilke kanaler vil du sælge?
Dine kunder kan nås gennem mange forskellige kanaler som for eksempel LinkedIn, via foredrag eller netværk, gennem annoncering m.m. Du skal tilegne dig noget viden om dine potentielle kunder, så du også ved, hvilke kanaler de anvender. Først da kan du arbejde fokuseret på at fange deres opmærksomhed.

Brug Virksoms LinkedIn-guide

Hvordan skaber du kunderelationer?
Kunderelationer er afgørende for at skabe salg og få kunderne til at købe igen. Tænk over, hvilke kontaktpunkter du har med kunderne. Hvornår har du direkte kontakt med kunden, enten skriftligt, mundligt eller via video. Tænk så over, hvad det er kunderne forventer i hvert kontaktpunkt, og dernæst hvad det kræver af dig og din leverance. På den måde kan du skabe positive oplevelser for kunden i mødet med dig og dermed øge chancen for salg.

Hvordan sikrer du din leverance?

Hvilke partnere vil du arbejde sammen med?
Det er meget almindeligt at et firma startes af to eller flere personer, fordi én person ikke kan indeholde alle de kompetencer, der er brug for. Derfor vil mange stå stærkere, hvis de finder en eller flere partnere fra start. Partnere kan også være virksomheder, du ønsker at arbejde sammen med, enten som leverandør til dig, eller hvor du leverer til dem som en del af en samlet løsning til deres kunder. Partnerskaber kan være en rigtig god idé, men husk at lave nogle gode og klare aftaler, før I går i gang.

Hvilke aktiviteter skal du have internt for at sælge og levere ydelsen?
Du skal levere varen til dine kunder. Det kræver, at der foregår en række ting i din virksomhed, som er nødvendige for at gøre kunden tilfreds. Måske skal du rådgive dine kunder, du skal måske også holde workshops for at tydeliggøre dine ydelser og udarbejde tilbud m.m. Og husk, det er kun alle de aktiviteter, der skaber værdi for dine kunder, du skal prioritere. Resten skal du bruge mindst muligt tid på.

Hvilke ressourcer kan du trække på for at sælge og levere ydelsen?
Ressourcer er blot et udtryk for, hvem og hvad du har til rådighed, eller skal have til rådighed, for at sælge dine varer. Det kan være, du skal have en hjemmeside og en LinkedIn-profil for at fange kunder og informere dem. Du skal måske have adgang til en sælger, der banker på døren hos kunderne.

Brug Virksoms LinkedIn-guide til at skabe en stærk profil

Hvilke omkostninger har du og hvad driver dem?
Når du ser på dine aktiviteter og dine ressourcer, har du et godt billede af, hvad der driver dine omkostninger. Det koster penge at hoste websider. Det koster penge at have en sælger. Ved at være lidt grundig i din analyse af omkostningerne, bliver du også klogere på, om de er for høje, eller om du skal bruge mere for at forbedre dit produkt og nå ud til flere potentielle kunder.

Test idéen på nogle kunder
Find frem til flere potentielle kunder og arrangér møder med dem, så du kan teste deres modtagelse af det, du vil sælge til dem. Først når du giver dem et tilbud, vil de føle sig forpligtet til at svare ærligt på, om de vil købe, og hvad der skal til for at de vil købe.

Hvordan laver du en forretningsplan?

Både for din egen skyld, men også for dine evt. finansielle partneres og dine vigtigste leverandører og samarbejdspartnere skyld, skal du lave en forretningsplan, der beskriver din forretning og dine målsætninger.

Du afgør selv, hvem der skal have en kopi af planen, men alle tætte partnere er oplagte som målgruppe.

Du vil selv blive klogere på din virksomhed og din forretning ved at skrive en forretningsplan, fordi du bliver tvunget til at formulere eksempelvis hvem kunderne er, og hvorfor det netop er de kunder, du har valgt at fokusere på -  hvad er det lige præcis for nogle problemer du ved, kunderne har, som du kan løse og hvad er det der gør, at netop du er i stand til at sælge til dem?

Samtidig kan du bruge forretningsplanen til at beskrive dine egne mål og den nærmere planlægning, der skal til for at opfylde dine målsætninger.

Vi har lavet en guide til, hvordan du kan arbejde med at få lavet din forretningsplan, hvad du skal huske at have med m.m. Den kan du bruge som skabelon for dit arbejde.

Se guide til forretningsplan

Få rådgivning
Tag meget gerne fat i os - vi tilbyder både gratis sparring og juridisk rådgivning i forbindelse med din virksomhed.

Juridisk rådgivning
Sparring til forretningen

Hvordan markedsfører du virksomheden?

Som et af dine vigtigste arbejdsredskaber vil vi anbefale, at du laver en salgs- og markedsføringsplan. Den er vigtig, fordi den definerer præcis, hvordan du vil nå dine kunder, og hvornår du vil tage kontakt og gennemføre dit salg. Du har skabt nogle rigtig gode forudsætninger for at lave planen, hvis du har lavet en grundig forretningsmodel.

Start med at definere de markedsføringskanaler, du vil bruge, og klargør hvordan du i øvrigt vil gennemføre relationsskabende aktiviteter. Du skal lave materiale til markedsføring og/eller PR, og samtidig skal du sørge for at skabe personlige kontakter, der hjælper med at fortælle andre om din virksomhed. Hvis du ikke har erfaring med markedsføring eller relationsskabende aktiviteter, anbefaler vi, at du kontakter nogen, der har erfaringen – også med nystartede virksomheder.

Lav et tidsskema
Salget skal planlægges i detaljer, så du kan nå dine målsætninger. Derfor anbefaler vi, at du laver en konkret tidsplan for, hvem og hvor mange du vil besøge eller kontakte på anden måde. Herefter skal du forberede møderne godt. Der er meget salgstaktik involveret, og det omfatter for eksempel på hvilket niveau i virksomheden, du skal skabe kontakten. Du skal vide,  hvem der er beslutningstagere, og hvordan du kan sælge dine services. Vil det virke bedst med workshops, konkrete beskrivelser af business cases, der viser kundens fordele eller noget helt tredje? Alt afhænger jo af, hvad du sælger og hvilken form der egner sig bedst til både dine ydelser og kundens virksomhed.

Regler for salg og markedsføring
Du kender måske til Markedsføringsloven. Den og en række andre vigtige regler kan du blive klogere på i vores omfattende videnbase, hvor du kan få styr på alt det juridiske i forhold til, hvad du må og ikke må, når det drejer sig om køb, salg og markedsføring.

Få styr på juraen - salg og markedsføring

Få inspiration til dit arbejde med salg og markedsføring

Hvordan arbejder du med salg?

Afhængigt af din forretning og hvordan du har tænkt dig at sælge dine varer, er det ikke kun markedsføringsmaterialet, der skal være på plads, men også et konkret salgsmateriale, som kunden kan få leveret forud for, eller på det første møde I har. Det er langt fra altid, at fysisk materiale er nødvendigt, det kan sagtens være materiale der kan downloades, sendes per mail eller link til en hjemmeside. 

Salgsmaterialet skal kunne følgende:
• Fortælle om de problemer, du løser for kunder
• Fortælle hvordan du kan hjælpe med at styrke kundens virksomhed, måske reducere hans omkostninger og/eller øge hans omsætning
• Fortælle om din konkrete leverance og hvad den indeholder
• Fortælle hvordan du leverer varen, dvs. hvilken proces gennemfører du, og hvordan involverer det kunden
• Vise en business case, der giver eksempler på, hvad andre får ud at handle/samarbejde med dig
• Have et professionelt grafisk udtryk.

Målsætninger
Du har også brug for at opstille nogle konkrete målsætninger, der gør dig i stand til at se dine fremskridt og vurdere, hvordan dit salg udvikler sig. Samtidig skal du opstille målsætninger for dit overskud, du kan trække ud af virksomheden.

Disse målsætninger kan brydes ned til konkrete handlinger, du skal gennemføre for til sidst at opfylde dine målsætninger:

Eksempel:
Salgsmål på xxx.xxx kroner per en given dato (faktureret)
Nedbrudt til: 
 • Antal kontaktede potentielle kunder
 • Antal besøg
 • Antal tilbud fremsendt
 • Antal indledte forhandlinger
 • Antal aftaler

Opnået overskud på xx.xxx kroner til løn og leveomkostninger inden en given dato
Nedbrudt til:

 • Antal aftaler indgået 
 • Aftaler under levering (afhængigt af hvad du sælger)
 • Aftaler betalt (gået ind på kontoen) 
 • Dato for break even mellem omsætning og omkostninger ifølge budget 
 • Dato for opnåelse af målsætninger om xx.xxx kroner i overskud per måned

Der kan være mange andre målsætninger. Det afgørende er, at de peger fremad mod at sikre overskud i virksomheden.

Få styr på juraen - køb og salg

Hvordan finansierer du virksomheden?

Der findes rigtig mange måder at finansiere sin virksomhed på. Det kan være gennem kunder og leverandører, gennem de mere traditionelle/almindelige kilder som banker m.fl., men der findes også nye kilder til finansiering såsom crowdfunding og crowdlending.

Afgørende for, om du overhovedet kan skaffe penge, er din virksomheds potentielle indtjeningsevne, og hvor god du er til at overbevise långiveren eller investoren om dine idéer og forretningspotentiale.

Basalt set findes der følgende typer af finansiering:

Långivere:

 • Private lån fra familie m.m.
 • Lån med pant i ejendom/bil, hvis du har en friværdi, der kan belånes
 • Offentlige støtteordninger som eksempelvis Vækstfonden
 • Lån fra kunder og/eller leverandører i form af krav om senere betaling fra leverandørerne og/eller hurtigere betaling fra kunderne
 • Og så det mere avancerede som crowd lending, hvor nogen opsamler små lån fra mange långivere til et samlet lån til dig.

Investorer:

 • Professionelle investorers indskud af kapital gennem udstedelse af flere aktier/anparter i din virksomhed (typisk mange og store krav til indskuddet)
 • Venner og bekendtes indskud på samme måde (som regel med færre krav)

Tilskud fra offentlige fonde som ministerier, styrelser m.m.
Det er et meget omfattende område og vi anbefaler, at du kontakter en revisor for at få rådgivning i din specifikke situation.

Du kan læse meget mere om de forskellige finansieringsmuligheder i Virksoms guide:

Se guide til finansieringsmuligheder

Hvordan sikrer du din tryghed?

Tryghed er ikke altid afgørende for selvstændige med iværksætterlyst, men vi vil anbefale, at du forsikrer din virksomhed og dig selv bedst muligt.

Virksom har en ret omfattende forsikringspakke, som udover de sædvanlige forsikringer for virksomheden og dig også omfatter en forsikring, der kan sikre din indtjening i konkrete situationer, som virksomheden kan blive udsat for.

Læs mere om Virksoms forsikringer og pensionsordning