Sådan skal du være forsikret som ejerleder

Når du starter din egen virksomhed, er det ekstra vigtigt, at du har styr på dine forsikringer. De er dit sikkerhedsnet for, at du er dækket ud fra din situation og dine behov. Her kan du blive klogere på de vigtigste forsikringer, du skal have tjek på. 

Din forsikringsmæssige dækning | Lederne

Det er vigtigt at holde sig for øje, at du både bør se på dine egne personlige forsikringsforhold og din virksomheds forsikringsbehov.

Husk at du som medlem kan tegne forsikringer til fordelagtige priser hos Virksom.

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som selvstændig

Bliv klogere på dine Forsikringsforhold

Dine personlige forsikringsforhold

Når du er selvstændig, er du ikke længere omfattet af en arbejdsulykkesforsikring. Heller ikke, hvis du som selvstændig tidligere har været omfattet af udvidede forsikringsordninger som kritisk sygdom, erhvervsudygtighed og ulykke.

Muligheden for løn under sygdom vil også være begrænset, da din løn afhænger af din egen indsats i virksomheden. Du skal også være opmærksom på, at der gælder andre regler i forhold til dagpenge og efterløn, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne og sikrer dig, at du er dækket godt nok i forhold til eksempelvis ulykke og helbred.

Dagpenge og efterløn

Du er som selvstændig omfattet af særlige regler inden for dagpengesystemet, og din ret til dagpenge vil i nogle situationer være begrænset.

Du skal være opmærksom på, at du i forhold til loven om arbejdsløshedsforsikring betragtes som selvstændig, når du driver virksomhed for din egen eller ægtefælles regning og risiko, eller hvis du er ansat i et selskab, hvor du alene eller sammen med din ægtefælle og/eller nærmeste familie har afgørende indflydelse. Du vil ifølge reglerne have "afgørende indflydelse" i en lang række tilfælde. Reglerne indebærer også, at en medhjælpende ægtefælle i visse tilfælde betragtes som selvstændig i forhold til A-kassen.

Der gælder også særlige betingelser for at optjene ret til dagpenge som selvstændig, for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og for at modtage dagpenge igen som ledig. Desuden kan din nye situation få indflydelse på din ret til efterløn. Du kan altid henvende dig til A-kassen LH og høre nærmere, ligesom du kan orientere dig her på hjemmesiden.

Læs mere om dagpenge, når du er selvstændig her

Læs mere om efterløn, når du er selvstændig her

Helbredssikring

Hvis du tidligere har været omfattet af særlige helbredssikringer via en arbejdsgivers forsikringsselskab, gælder de ikke længere, når du er selvstændig. Det er derfor en god idé at overveje dit behov for selv at tegne lignende forsikringer. Hos Virksom er der mulighed for at tegne en helbredssikring via PFA.

Læs mere om Virksoms Helbredssikring her

Virksoms Indtægtssikring

Som selvstændig er din indtægt afhængig af din egen arbejdskraft. Så hvad gør du, hvis du i en periode ikke kan arbejde? Med Virksoms Indtægtssikring får du som selvstændig penge for den tid, du ikke kan arbejde – så du og din virksomhed er sikret økonomisk. Forsikringen dækker i fem risikosituationer og som den eneste forsikring på markedet, skal du ikke dokumentere indtægtstab for at få dækning for uarbejdsdygtighed.

Læs mere om Virksoms Indtægtssikring her

Heltidsulykkesforsikring

Hvis du som selvstændig er ejer af en personligt drevet virksomhed, og derved ikke har en formel ansættelsesaftale, vil du ofte ikke være omfattet af den sædvanlige arbejdsskadeforsikring. Det samme vil gælde for en evt. medhjælpende ægtefælle. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dette hos dit forsikringsselskab, så du i stedet kan tegne en frivillig heltidsulykkesforsikring, der dækker dine behov. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at de forsikringsordninger, du tidligere måtte have været omfattet af under et ansættelsesforhold, ikke længere dækker.

I mange tilfælde vil der være en god idé at kombinere ulykkesforsikringen med en erhvervsudygtighedsforsikring.

Læs mere om Virksoms Ulykkesforsikring her

Privatforsikringer

Som medlem af Virksom kan du få privatforsikringer skræddersyet til dig. Vi har vores egne rådgivere, som hjælper dig med at finde den helt rigtige kombination af dækning og pris på de forsikringer, du ønsker. Vores privatforsikringer leveres i et samarbejde med Gjensidige. Start med at få et uforpligtende forsikringstjek, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er den bedste løsning for dig.

Læs mere om Virksoms Privatforsikringer og bestil et forsikringstjek

Pension for selvstændige

Hvis du tidligere har haft en pensionsordning via en arbejdsplads, er den nok ophørt – medmindre, du har aftalt noget specifikt med din tidligere arbejdsplads eller pensionsselskab. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du har en pensionsordning, der er tilpasset netop dine og din families behov, og det er derfor en god idé at rette henvendelse til ét eller flere pensionsselskaber for at drøfte mulighederne for at fortsætte med at spare op til pension. Som medlem af Virksom får du adgang til at tegne vores kollektive pensionsordning hos PFA.

Læs mere om VirksomPension her

Din virksomheds forsikringsforhold

Din virksomheds behov for at tegne forsikringer afhænger af, hvilke risici virksomheden påtager sig i den daglige drift, men også af dit behov for økonomisk tryghed. Bliv klogere på forsikringerne nedenfor.

Enkelte forsikringer skal altid tegnes, da de er lovpligtige

Erhvervssygdomsforsikring og en arbejdsskadeforsikring

Hvis din virksomhed har ansatte – uanset om de er fastansatte eller ej, og uanset om de er lønnede eller ej – skal der ifølge Arbejdsskadesikringsloven tegnes en erhvervssygdomsforsikring og en arbejdsskadeforsikring.

Virksomheden bliver automatisk tilmeldt erhvervssygdomssikringen, når den registreres som arbejdsgiver hos Erhvervsstyrelsen, men arbejdsskadeforsikringen skal du selv tegne - den udbydes af de fleste forsikringsselskaber. Arbejdsskadeforsikringen dækker erstatningskrav vedrørende varigt mén, tab af erhvervsevne og forsørgertabserstatning i tilfælde af ulykker på arbejdspladsen.

Læs mere om, hvad du skal vide, hvis du er freelancer

Bygningsforsikring 

Hvis din virksomhed ejer fast ejendom, skal du tegne en forsikring, der dækker skader som følge af brand, vand, storm, tyveri og hærværk. 

Forsikring af køretøjer 

Hvis din virksomhed ejer biler eller andre køretøjer, skal du tegne en ansvarsforsikring, som dækker skader forvoldt af køretøjet.

Læs mere om Virksoms Privatforsikringer og bestil et forsikringstjek her

Andre forsikringer er ikke lovpligtige, men bør nøje overvejes alligevel

Erhvervsansvarsforsikring

Vi anbefaler også, at du tegner en ansvarsforsikring i virksomheden. Din virksomhed kan komme til at hæfte for skader, både i relation til kunder og i relation til tredjepart, som i givet fald er blevet pådraget en skade. Er uheldet ude, kan dette ansvar være en tung byrde for din virksomhed, og du risikerer selv at skulle betale erstatningen i særlige tilfælde.

Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvilke risici du har for at lave skader i forbindelse med virksomhedens drift, og om der er sandsynlighed for, at skaderne kan medføre store erstatningskrav. Det er også altid en god idé at tale med dit forsikringsselskab løbende, så din virksomhed dækkes bedst muligt. De fleste forsikringsselskaber arbejder med en række kategorier for hver enkelt branche.

Hvis du har ansatte eller medhjælpere, vil virksomhedens risici ved drift typisk være forøgede. Det skyldes, at du som arbejdsgiver hæfter for skader, som medhjælpere eller ansatte forvolder under arbejdet.

Derudover kan du komme til at hæfte i tilfælde af en ansats arbejdsulykke, hvis det vurderes, at virksomheden har været skyld i ulykken. Den lovpligtige arbejdsulykkesforsikring dækker således ikke krav på svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste. Disse krav vil medarbejderen kunne rejse mod virksomheden, hvis ansvarsbetingelserne er opfyldt.

Erhvervsløsøreforsikring

Hvis du i virksomheden har inventar eller eksempelvis it-udstyr af værdi, skal du overveje at forsikre dig mod skader efter brand, tyveri m.v. Hvis du driver virksomhed fra din egen bolig, vil din indbo- og husforsikring normalt ikke dække skader på inventar m.v. i boligen, der anvende til erhverv.

Driftstabsforsikring

Hvis din virksomhed mister indtjening som følge af brand- eller vandskader, tyveri eller hærværk, kan du også forsikre dig mod dette.

Produktansvarsforsikring

Hvis din virksomhed primært beskæftiger sig med at producere eller forhandle produkter, skal du altid sætte dig grundigt ind i reglerne om produktansvar. Ifølge produktansvarsloven hæfter du som producent eller mellemhandler for skader, der er forvoldt af et defekt produkt. Særligt hvis du importerer produkter fra udlandet, skal du overveje din situation i forhold til producenten, hvis en vare skulle forvolde skade.

Læs mere om Virksoms Privatforsikringer og bestil et forsikringstjek her

Sådan hjælper vi dig

Få personlig sparring | Virksom

Virksom er skabt til dig med egen virksomhed. Vores specialister hjælper dig der, hvor du er i din karriere.

Juridisk rådgivning | Virksom

Som medlem af Virksom kan du blandt andet få hjælp til at se en kontrakt igennem af vores advokater og jurister. 

Virksom Springboard

Med Virksom Springboard får du personlig vejledning fra erhvervsledere med henblik på at nå dine mål.