De 6 mest stillede dagpengespørgsmål fra freelancere

Læs med, når vores A-kassekonsulenter giver dig svar på de mest typiske spørgsmål fra freelancere. 

Q&A for freelancere

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg i en periode ikke kan få forretningen til at fungere med opgaver?

Nej, det kan du desværre ikke, idet det ville blive sidestillet med erhvervsstøtte, hvilket ikke vil være muligt i a-kasse systemet. Du skal være ophørt med virksomhed helt og holdent for at få dagpenge efter en tre ugers venteperiode. Du vil dog efter 6 måneder på dagpenge igen kunne starte op med selvstændig virksomhed og kunne få 30 ugers supplerende dagpenge.

Hvad kan jeg få i dagpenge, hvis jeg efter et år med egen virksomhed vælger at melde mig ledig?

Når a-kassen skal afgøre, om du kan få dagpenge, må vi gå 3 år tilbage i en medlemsperiode for at finde et indkomstkrav, som er en af betingelserne for at få dagpenge. 

Hvis du har været medlem af a-kassen i alle 3 år, har været lønmodtager forud for påbegyndelsen af din egen virksomhed, og har du haft overskud i virksomheden i det ene år, du har drevet den, så er der som udgangspunkt mulighed for at opfylde indkomstkravet, der ligger på 244.000 kr.  Det betyder, at du skal have haft mindst 21.000 kr. om måneden i indtægt enten som lønmodtager eller selvstændig og i 12 måneder.

Har du kun været medlem af a-kassen i 1 år, og har du ikke haft overskud i virksomheden, er der ikke noget indkomstkrav, og du kan ikke få dagpenge. 

En anden betingelse er, at du skal have beregnet en dagpengesats. Her må vi gå 24 måneder tilbage, hvor vi skal finde de 12 bedste måneder som udgangspunkt for beregning af en dagpengesats.

Læs mere om dagpengereglerne på VIRKSOM’s hjemmeside her.

 

Jeg har været ledig og modtaget dagpenge. Behøver jeg at lukke min virksomhed?

Har du tidligere været ledig og modtaget dagpenge og stadig har ret til dagpenge, har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge uden at lukke din virksomhed.

Det er en betingelse, at du ikke ved tidligere ledighed har opbrugt retten til de supplerende dagpenge på maksimalt 30 uger. De timer, du eventuelt arbejder med virksomheden, skal trækkes i dine dagpenge med time for time.

Hvad skal du vide som ejerleder? Læs mere her

Hvad hvis jeg har lønarbejde ved siden af min virksomhed?

Hvis du ved siden af din virksomhed har lønarbejde, er der mulighed for, at vi kan anse din virksomhed som bibeskæftigelse, således at vi kan give dig supplerende dagpenge. 

Det forudsætter, at der er indberettet mindst 480 løntimer til SKATs indkomstregister inden for de sidste 6 måneder, før du nu søger supplerende dagpenge, og at der i denne 6 måneders periode kun har været én måned uden løntimer. 

Hvis du opfylder denne betingelse, vil vi som udgangspunkt kunne give dig supplerende dagpenge i op til 30 uger.

Hvad sker der med min tillægsforsikring, hvis jeg bliver selvstændig?

Har du tegnet en tillægsforsikring på baggrund af lønmodtagerarbejde, skal du have ændret forsikringen til en indtægtssikring, hvis du bliver selvstændig på fuld tid. 

Bliver du kun selvstændig på nedsat tid ved siden af dit lønmodtagerarbejde, skal du beholde din   tillægsforsikring, som kan give dig dækning i tilfælde af ledighed, hvis betingelserne er opfyldt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til ordningerne eller læs mere herom på disse sider: 

VIRKSOM's indtægtssikring

VIRKSOM's lønsikring

Jeg er selvstændig og påtænker at lukke min virksomhed, da der er nedgang i driften. Kan jeg få udbetaling fra indtægtssikringen?

Nej, du kan kun få udbetaling fra Indtægtssikringen, hvis din virksomhed går konkurs.

Sådan hjælper vi dig

Virksoms A-kasse

Når du er medlem af Virksoms A-kasse, følger der en lang række fordele. Læs om dem her. 

Sparring til dig

Få den sparring, der passer til dig. Vi sidder klar til at hjælpe på telefon, FaceTime og Skype.

Indtægtssikring Virksom Freelancer
Som den eneste forsikring på markedet, kan du med Virksoms indtægtssikring få op til 60.000 kr. skattefrit hver måned.