Corona: Her er de vigtigste ændringer i hjælpepakkerne

Corona: Her er de vigtigste ændringer i hjælpepakkerne til selvstændige og freelancere

I weekenden 18-19. april 2020 har regeringen og alle partier i Folketinget indgået en aftale, der på vigtige områder ændrer hjælpepakkerne til selvstændige og freelancere.

21. april 2020

Corona hjælpepakke Virksom

Af væsentlige ændringer i kompensationsordningen for selvstændige og freelancere kan fremhæves:

  • Mulighed for forlængelse af kompensationsperioderne med 1 måned
  • Virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan nu søge støtte under ordningen
  • Omsætningstabet dækkes nu med 90 % mod før 75 %

Af væsentlige ændringer i kompensationsordningen for virksomhedens faste udgifter kan fremhæves:

  • Mulighed for forlængelse af kompensationsperioderne med 1 måned
  • Kravet til omsætningsnedgang nedsættes fra 40 % til 35 % 
  • Minimumskravet til omkostninger i perioden halveres kr. 12.500,00
  • Maksimumbeløbet for omkostninger hæves fra 60 til 110 millioner
  • Mulighed for at undgå modregning af underskud fra 2019

Endelig er det besluttet, at supplere de nuværende ordninger med en kommende ordning for freelancere med både A- og B-indkomst. 
Hjælpepakken kan være relevant for dig som medlem af Virksom.

Få svar på de mest almindelige spørgsmål i vores Q&A og kontakt os gerne ved yderligere spørgsmål.

Læs også mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside.